دکتر مهرنوش میرمقتدایی

  • اصفهان, ایران
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.
1آموزش
نوع نمایش
  • استاد این درس: دکتر مهرنوش میرمقتدایی

    آموزش جامع بیوفیزیک (Biophysics)

    استاد این درس: دکتر مهرنوش میرمقتدایی

    زیست‌فیزیک یا بیوفیزیک علمی میان رشته ای است که از روش‌ها و نظریه‌های فیزیک جهت مطالعه سامانه‌های زیستی استفاده می‌کند. بیوفیزیک به تمام مراتب سازمان دهی زیستی از مقیاس ملکولی تا ارگانیسم‌ها و اکوسیستم‌ها می‌پردازد. تحقیقات بیوفیزیکی همپوشانی بسیاری با بیوشیمی، ناتو تکنولوژی و مهندسی زیستی دارند. در بیوفیزیک می‌خواهیم بدانیم چه عواملی باعث تاخوردگی و پیچش پروتئین‌ها و دیگر ماکرومولکول‌های زیستی می‌شوند یا مغز چگونه کار می‌کند یا قلب چگونه خون را پمپاژ می‌کند و تمام پرسش‌هایی که مربوط به موجودات زنده هستند و برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها از اطلاعات علوم زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، و کامپیوتر بهره می‌گیریم. زیست‌فیزیک را می‌توان پلی بین فیزیک و زیست شناسی دانست.