30 درصد تخفیف ویژه ترم جدید تحصیلی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
دوره هدف گذاری
زمان آموزش: 6 ساعت
مشاهده ی فهرست
مقدمه:
 •  معرفی دوره و مدرس
 •  چگونه از این دوره بالاترین بهره وری را داشته باشیم؟
 • چگونه یادگیرنده ی بهتری باشیم؟
 •  شرح روند کلی دوره
درس اول: 
 • تعهدنامه
 •  آیا استیو جابز به عنوان یک انسان موفق از سبک زندگی خود راضی بود؟
 •  واقعی ترین تعریف هدف
 •  شش مورد از اصلی ترین دلایلی که مردم دنیا هدف ندارند
 • چرا نیاز به ایده و هدف داریم؟
درس دوم: 
 •  ارزش ها پیش نیازی مهم برای اهداف من
 •  ارزش ها چه هستند
 •  ارزش ها چه مواردی نیستند
 •  پیش فرض های اشتباه در مورد ارزش ها
 •  مزایای شناخت ارزش ها
 •  اجزاء تشکیل ارزش ها
درس سوم:
 • ۱۰ تکنیک و تمرین استخراج ارزش ها از مغز
 •  محاسبه میزان حضور و ارتباط ارزش ها در زندگی من و نحوه افزایش آن
 •  چند مثال شفاف کننده
درس چهارم:
 • برای حفظ شادی در زندگیم چگونه انسانی نباشیم
 • آیا ارزش های من تغییر می کنند؟
 • آیا رسیدن به هدف به معنی رسیدن به خوشبختی است؟
 • چند نکته تکمیلی برای ارزش ها
 • اگر هنوز در موقعیتی نیستم، میتوانم ارزش های آن را مشخص کنم؟
درس پنجم:
 • هشت حیطه ای که باید در آن هدف داشته باشم
 • اولویت بندی حیطه های هدف گذاری
 • نکات تکمیلی هدف گذاری حرفه ای
درس ششم:
 • معرفی سه گام کارگاه هدف گذاری
 • استفاده از طوفان فکری
 • شرایط طوفان فکری
 • مکتوب کردن آرزوها با طوفان فکری، سوالات ده گانه، سبد آرزوها و …
 • اگر هنوز علاقه ام را پیدا نکردم چی؟
 • حیطه بندی آرزوها
درس هفتم:
 • دوازده فیلتر کوانتومی برای آرزوها
 • تعریف واقعی شادی
درس هشتم:
 • اشتباهات رایج در هدف گذاری
 • یک نگاه به مسیر بکن
 • باورهایی که برای ما مثل ترمز عمل می کنند
 • اهداف نابودگر
 • ماشبن و خونه کو؟
 • حساسیت زدایی مغز
 • واقعا ارزشش را دارد؟
 • اختیار نقطه کنترل
 • سیستم به جای هدف
 • از یک دسته آدم فرار کن
 • تصویر سازی توخالی؟
 • بازنگری اهداف

درس نهم:

 • جدول رنج و لذت، مهمترین جدول در رسیدن به اهداف
 • چگونه اهدافم را اجرایی کنم؟
 • چگونه شروع کنم؟
 • گانت چارت یک ابزار جالب
 • پنج حسرت بزرگ

درس دهم: 

 • 9 نکته برای حرفه ای شدن در برنامه ریزی و اقدام

درس یازدهم:

 • پیش بینی موانع و راهکار آن
 • توقعات اشتباه از خودمان بعد از تعیین اهداف
مشاهده پیشنمایش
آموزش ترمودینامیک مهندسی شیمی
زمان هشت درس اول: 16 ساعت
مشاهده ی فهرست

منابع این آموزش دو کتاب “سنجل” و “ون وایلن” می باشد. لطفا قبل از خرید به این مورد توجه داشت باشید.

درس اول: مفاهیم اولیه

 • تعریف ترمودینامیکو فرم های انرژی
 • دیمانسیون کمیت های ترموینامیکی و فاکتور تبدیل
 • تعریف سیستم و حجم کنترل
 • آشنایی با خاصیت های سیستم
 • تعریف دانسیته و حجم مخصوص
 • تعریف تعادل و حالت
 • اصل حالت
 • آشنایی با چرخه و فرآیند
 • مروری بر فرآیندهای پایا و یکنواخت
 • آشنایی با قانون صفرم ترمودینامیک
 • بررسی فشار و روابط مربوطه
 • رابطه ی پاسکال
 • آشنایی با مانومتر و بارومتر و کاربردهای آن
 • حل تمرین و مثال های متنوع

درس دوم: خواص مواد خالص – بخش اول

 • مفهوم ماده خالص
 • آشنایی با مفهوم فاز
 • آشنایی با نواحی فازی
  • مایع فشرده
  • ناحیه ی دوفازی
  • ناحیه فوق داغ
 • آشنایی با نمودارهای فازی (مشخصه)
  • نمودار دما – حجم
  • نمودار فشار – حجم
  • نمودار فشار – دما
  • سطوح P-V-T
 • آشنایی با جداول فازی (مشخصه)
  • تعریف انتالپی
  • جدول مایع فشرده
  • جدول ناحیه ی دوفازی
  • جدول بخار فوق داغ

درس سوم: خواص مواد خالص – بخش دوم

 • آشنایی با گاز ایده آل و معادله ی آن
 • بررسی فاکتور تراکم پذیری
 • آشنایی با متغیرهای کاسته
 • آشنایی با چارت تراکم پذیری تعمیم یافته
 • معادلات حالت دیگر برای گازهای حقیقی
  • معادله واندروالس، بریجمن، وب رابین، ویریال
 • حل تمرین و مثال های متنوع

درس چهارم: انتقال کار و حرارت و قانون اول ترمودینامیک

 • تعاریف مربوط به حالت های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک
 • انرژی پتانسیل و جنبشی
 • انرژی داخلی
 • قانون اول ترمودینامیک
 • بررسی معادله ی انرژی
 • حل تمرین و مثال های متنوع

درس پنجم: آنالیز انرژی در سیستم های بسته – بخش اول

 • کار ناشی از مرز متحرک (حالت انبساط و انقباض)
 • بررسی کار مرزی در دما، فشار و حجم ثابت
 • کار ناشی از مرز متحرک حالت تعادلی و غیر تعادلی
 • مفهوم فرآیند پلی تروپیک
 • کار مرزی پلی تروپیک
 • حل تمرین و مثال های متنوع

درس ششم: آنالیز انرژی در سیستم های بسته – بخش دوم

 • تحلیل انرژی در سیستم های بسته حاوی کار مرزی
 • تعریفف انتالپی و وارد کردن آن در معادله انرژی
 • حل تمرین و مثال های متنوع

درس هفتم: آنالیز انرژی در سیستم های بسته – بخش سوم

 • تعریف گرمای ویژه در حجم و فشار ثابت
 • گرمای ویژه، انتالپی و انرژی داخلی گازهای ایده آل
 • تعریف گرمای ویژه ی فشار صفر
 • گرمای ویژه، انتالپی و انرژی داخلی مایعات و جامدات

درس هشتم: آنالیز جرم و انرژی در حجم کنترل

  • اصل بقای جرم
   • مفاهیم اولیه
   • دبی جرمی
   • دبی حجمی
   • معادله پیوستگی (قانون بقای جرم)
   • قانون بقای جرم برای جریان های حالت پایا
   • شرایط جریان تراکم ناپذیر
  • کار جریان
   • مفاهیم اولیه
   • انرژی کل سیال در حال جریان
   • انتقال انرژی بوسیله جرم
  • آنالیز انرژی برای سیستم های جریان پایا
   • مقدمه
   • بررسی روابط و فرمول ها
  • مثال هایی از ابزار جریان پایا
   • نازل
   • دیفیوزر
   • توربین
   • کمپرسور
   • والوها

 

 

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش بتن 2
زمان آموزش: 12 ساعت و 43 دقیقه
مشاهده ی فهرست

فصل صفرم: پیشگفتار

 

فصل اول: پیوستگی فولاد و بتن و طول مهاری

 • درس اول: مقدمه و مکانیسم انتقال چسبندگی
 • درس دوم: طول مهاری در کشش
 • درس سوم: طول مهاری در فشار
 • درس چهارم: گروه میلگرد
 • درس پنجم: قلاب ها
 • درس ششم: طول مهاری میلگرد سر دار
 • درس هفتم: قطع آرماتور
 • درس هشتم: وصله میلگرد

فصل دوم: ملاحظات بهره برداری، کنترل ترک و خیز

 • درس اول: ترک خوردگی
 • درس دوم: خیز در اعضای خمشی
 • درس سوم: ارتعاش

فصل سوم: تیر پیوسته و دال یک طرفه

 • درس اول: دال یک طرفه
 • درس دوم: روش ضرائب لنگر و برش در تحلیل
  تیرهای سراسری و دال های یک طرفه
 • درس سوم: آنالیز و طراحی دال یک طرفه

فصل چهارم: دال دو طرفه

 • درس اول: مقدمه
 • درس دوم: آشنایی با مفاهیم اولیه طراحی
 • درس سوم: تعیین ضخامت دال دو طرفه
 • درس چهارم: طراحی دال دو طرفه به روش مستقیم
 • درس پنجم: برش در دال دو طرفه

فصل پنجم: فونداسیون های بتن آرمه

 • درس اول: مقدمه
 • درس دوم: تعیین ابعاد پی
 • درس سوم: کنترل خمشی و آرماتور گذاری پی
 • درس چهارم: انتقال نیرو از پای ستون به پی
 • درس پنجم: طراحی پی منفرد

فصل ششم: دیوار برشی

 • درس اول: مقدمه
 • درس دوم: طراحی دیوارهای برشی

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش مقاله نویسی با هوش مصنوعی
زمان آموزش: 3 ساعت
مشاهده ی فهرست

درس اول: مقدمه

 • مقدمه ای بر استفاده صحیح از هوش مصنوعی
 • استفاده رایگان از ChatGpt (چت جی پی تی)
 • معایب چت جی پی تی نسخه 3.5
 • نوع نگاه به هوش مصنوعی در مقاله نویسی
  • کارگر نه کارفرما
  • بی دقت نه با دقت
  • کم اشتباه نه بی اشتباه
  • ابزاری برای پیشرفت نه پسرفت!
 • آموزش عملی استفاده از چت جی پی تی 4
 • آموزش عملی موارد فنی لازم

درس دوم: یافتن موضوع

 • مرحله اول
  • ارائه توضیح کلی راجع به زمینه فکری
  • استخراج جزئیات از دل توضیحات
  • درخواست موضوع
 • مرحله دوم
  • ارائه توضیح کلی راجع به زمینه فکری
  • استخراج جزئیات از دل توضیحات
  • درخواست مقاله های همخانواده
 • ارائه ی عملی مرحله اول و دوم
 • ذکر مثال های کاربردی

درس سوم: فهم موضوع

 • مرحله اول
  • سوال و جواب
  • درخواست مقاله
  • بررسی نتایج و تحلیل ها
  • بهبود موضوع
 • مرحله دوم
  • سوال ازچالشهای موضع
  • سوال از نقاط مبهم موضوع
  • بررسی چالشها و ابهامات
  • بهبود موضوع
 • ارائه ی عملی مرحله اول و دوم
 • ذکر مثال های کاربردی

درس چهارم: روش شناسی

 • اهمیت روش شناسی در مقاله نویسی مدرن
 • مقایسه ی ساختار روش شناسی در علوم مختلف
 • بررسی مثال های کاربردی در علوم مختلف
 • استفاده اصولی از هوش مصنوعی درنوشتن
  بهترین سبک روش شناسی

درس پنجم: نوشتن مقدمه

 • ایرادات هوش مصنوعی در نوشتن مقدمه
 • ضعف هوش مصنوعی در هدفمند بودن محتوا
 • برطرف کردن ایرادات هوش مصنوعی
 • ارائه ی تکنیک های ساختاری مقدمه با هوش مصنوعی
 • استفاده اصولی از هوش مصنوعی درنوشتن مقدمه

درس ششم: نوشتن نتایج و تحلیل ها

 • تکنیک های نوشتاری برای ارائه تحلیل با هوش مصنوعی
 • تکنیک های ساختاری برای ارائه تحلیل با هوش مصنوعی
 • تکنیک سوالات زنجیره ای برای ارائه تحلیل با هوش مصنوعی
 • توانایی هوش مصنوعی در استخراج محتوای پرمیوم

درس هفتم: ضمیمه های مقاله نویسی

مشاهده پیشنمایش
آموزش ترمودینامیک 1
زمان 8 درس اول: 16 ساعت
مشاهده ی فهرست

درس اول: مفاهیم مقدماتی

 • مفهوم ترمودینامیک، انرژی، بررسی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک
 • ابعاد (واحدها) ، همگنی ابعادی و ضریب تبدیل
 • حجم کنترل و سیستم
 • بررسی خواص سیستم
 • چگالی و حجم مخصوص
 • حالت و تعادل
 • اصل حالت
 • فرآیند و چرخه
 • فرآیندهای پایا و یکنواخت
 • دما و قانون صفرم ترمودینامیک
 • فشار و مفاهیم آن
 • قانون پاسکال
 • مفهوم بارومتر و مانومتر
 • مثال ها و تمرین های متنوع از کتابهای سنجل و ون وایلن

درس دوم: خواص ماده خالص-قسمت اول

 • تعریف ماده خالص
 • تعریف فاز
 • فرآیندهای تغییر فاز
  • مایع فشرده و مایع اشباع موادخالص
  • بخار اشباع و بخار فوق گرم
  • دمای اشباع و فشار اشباع
  • پیامدهای وابستگی دمای اشباع و فشار اشباع
 • نمودارهای مشخصه برای فرآیندهای تغییر فاز
  • نمودار TV
  • نمودار P-V
  • نمودار P-T
  • سطوح P-V-T
 • جداول مشخصه
  • آشنایی با مفهوم انتالپی
  • جداول مربوط به حالت بخار و مایع اشباع
  • جداول مربوط به حالت دو فازی
  • جداول مربوط به حالت بخار فوق داغ
  • جداول مربوط به حالت مایع فشرده
 • مثال ها و تمرین های متنوع از کتابهای سنجل و ون وایلن

درس سوم: خواص ماده خالص – قسمت دوم

 • معادله حالت گاز ایده آل
 • آشنایی با مفهوم تراکم پذیری و فاکتور تراکم پذیری
 • آشنایی با متغیرهای کاهیده
 • ضریب تراکم پذیری در دماهای کمتر از دمای بحرانی
 • آشنایی با دیاگرام تراکم پذیری تعمیم یافته
 • آشنایی با دیگر معادلات حالت
  • واندروالس
  • بیتی بریجمن
  • بندیکت – وب – رابین
  • ویریال
 • مثال ها و تمرین های متنوع از کتابهای سنجل و ون وایلن

درس چهارم: کار، حرارت و قانون اول ترمودینامیک

 • دو فرم کلی انرژی
  • میکروسکوپیک
   • انرژی داخلی
  • ماکروسکوپیک
   • انرژی جنبشی
   • انرژی پتانسیل
 • اثرات انرژی میکروسکوپیک
  • حرارت
  • کار
 • قانون اول ترمودینامیک و مفاهیم آن
 • مثال ها و تمرین های متنوع از کتابهای سنجل و ون وایلن

درس پنجم: تحلیل انرژی در سیستم های بسته – قسمت اول

 • کار مرز متحرک
 • کار مرزی انقباضی و انبساطی
  • مثال در حجم ثابت
  • مثال در دمای ثابت
  • مثال در فشار ثابت
 • کار مرز متحرک در حالت غیر تعادلی
 • فرآیند پلی تروپیک
 • کار در فرآیند پلی تروپیک
 • مثال ها و تمرین های متنوع از کتابهای سنجل و ون وایلن

درس ششم: تحلیل انرژی در سیستم های بسته – قسمت دوم

 • آنالیز انرژی در سیستم های بسته حاوی کار مرزی
 • تعریف انتالپی و کاربرد آن در معادله انرژی
 • مثال ها و تمرین های متنوع از کتابهای سنجل و ون وایلن

درس هفتم: تحلیل انرژی در سیستم های بسته – قسمت سوم

 • گرمای ویژه و مفهوم آن
 • گرمای ویژه در فشار و حجم ثابت
 • انرژی داخلی گازهای ایده آل
 • انتالپی گازهای ایده آل
 • گرمای ویژه گازهای ایده آل
 • ارتباط گرمای ویژه با دما
 • انرژی داخلی مایعات و جامدات
 • انتالپی مایعات و جامدات
 • گرمای ویژه مایعات و جامدات

درس هشتم: تحلیل جرم و انرژی در حجم کنترل

 • قانون بقای جرم
  • مقدمه
  • نرخ جریان جرمی (دبی جرمی)
  • نرخ جریان حجمی (دبی حجمی)
  • اصل بقای جرم (قانون پیوستگی)
  • بالانس جرمی برای جریان های پایا
  • شرایط جریان تراکم ناپذیر
 • کار جریان
  • مقدمه
  • انرژی کل سیال در حال جریان
  • انتقال انرژی بوسیله جرم
 • آنالیز انرژی برای سیستم های جریان پایا
  • مقدمه
  • بررسی روابط و فرمول ها
 • مثال هایی از ابزار جریان پایا
  • نازل
  • دیفیوزر
  • توربین
  • کمپرسور
  • والوها

درس نهم: قانون دوم ترمودینامیک

درس دهم: انتروپی

درس یازدهم: تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای حجم کنترل

 

مشاهده پیشنمایش
آموزش ریاضی پایه
زمان آموزش: 16 ساعت و 30 دقیقه
مشاهده ی فهرست

درس اول: مجموعه ها

 • تعریف مجموعه
 • زیرمجموعه
 • مجموعه های اعداد
 • مجموعه مرجع
 • متمم مجموعه
 • اجتماع، اشتراک و تفاضل
 • تفاضل متقارن
 • نمایش هندسی اعداد حقیقی

درس دوم: توان و نما

 • خواص توان
 • نمایش اعداد اعشاری به کمک توان و نما

درس سوم: چندجمله ای ها و اتحادها

 • یک جمله ای
 • درجه ی یک جمله ای
 • جملات مشابه
 • جمع، تفریق، ضرب و تقسیم یک جمله ای ها
 • چند جمله ای
 • ساده کردن چند جمله ای
 • جمع، تفریق، ضرب وتقسیم چندجمله ای ها
 • اتحادهای جبری و تجزیه

درس چهارم: رادیکال ها

 • خواص رادیکال
 • اعمال جبری روی رادیکال ها
 • گویا کردن مخرج کسر

درس پنجم: عبارت های گویا

 • ساده کردن عبارت های گویا
 • اعمال جبری روی عبارت های گویا

درس ششم: معادله

 • معادله ی یک مجهولی درجه اول
 • معادله ی یک مجهولی درجه دوم
 • حل  معادله
 • معادله یک مجهولی درجه سوم
 • معادلات شامل قدرمطلق
 • دستگاه دو معادله دو مجهول

درس هفتم: نامعادله

 • نامعادله ی یک مجهولی درجه اول
 • تعیین علامت عبارت جبری درجه اول و دوم
 • حل نامعادله به کمک تعیین علامت
 • تعیین علامت عبارت جبری درجه و بیشتر
 • حل نامعادله و قدرمطلق

درس هشتم: مثلثات

 • نسبتهای مثلثاتی
 • دایره مثلثاتی
 • جدول تعیین علامت نسبت های مثلثاتی
 • رابطه بین رادیان و درجه
 • جدول نسبت های مثلثاتی
 • روابط بین نسبت های مثلثاتی
 • مجموع و تفاضل دو زاویه
 • معادلات مثلثاتی

درس نهم: لگاریتم

 • تعریف و خواص لگاریتم
 • حل معادلات لگاریتمی
 • معادلات نمایی

درس دهم: دستگاه مختصات و معادله خط

 • آشنایی با دستگاه مختصات و محاسبه طول پاره خط
 • محاسبه ی شیب خطو نوشتن معادله خط و رسم آن
 • تعیین وضعیت نسبی دو خط
 • محاسبه ی فاصله ی نقطه از خط
 • تعیین زاویه بین دو خط

درس یازدهم: تصاعد حسابی و هندسی

 • آشنایی با تصاعد حسابی و هندسی
 • محاسبه ی قدرنسبت و جمله ی عمومیتصاعد حسابی و هندسی
 • مجموع n جمله از جملات تصاعد حسابی و هندسی

درس دوازدهم: اعداد مختلط

 • تعریف عدد مختلط
 • مفهوم آرگومان
 • روش های محاسبه آرگومان
 • معادله ی اویلر
 • اعمال بین اعداد مختلط
 • خواص اعداد مختلط
 • رابطه دموآور
 • نمایش قطبی اعداد مختلط
 • ریشه ی n ام اعداد مختلط
 • محاسبه ریشه های اعداد مختلط

درس سیزدهم: حل سوالات پایان ترم دانشگاه ها

مشاهده پیشنمایش
ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد