تدریس در همیاردرس

همیاردرس با کیفیت ترین برند آموزشی ایران است و همکاری به عنوان مدرس در همیاردرس شامل چندین مرحله مصاحبه ی علمیست. در همیاردرس، به هیچ عنوان تولید محتوای علمی یک مزیت محسوب نمی شود بلکه تولید با کیفیت یک محتوا ملاک انتشار یک آموزش است. اگر آماده ی ارائه ی یک اثر ماندگار هستید ما با افتخار منتظر شما هستیم.

همکاری در تولید محتوا

مجله ی همیاردرس به زودی یکی از غنی ترین مجله های علمی درتمامی شاخه های علمی خواهد شد. این می طلبد تا شاخص های محتوایی بر اساس معیارهای استاندارد و به روز تهیه و ارائه شوند. اگر علاقمند به همکاری در یک مجله ی پویا و بی مرز در تولید دانش و ارائه به مخاطبین علاقمند هستید ما با افتخار منتظر حضورتان خواهیم ماند.