مدرس گرامی، پس از پر کردن فرم زیر و ارسال درخواست، در صورت تایید صلاحیت تدریس جهت مصاحبه ی تلفنی با شما تماس گرفته می شود. دقت فرمایید این فرآیند حد اکثر 48 ساعت به طول می انجامد و عدم تماس با شما در این بازه ی زمانی به منزله عدم تایید صلاحیت برای تدریس در همیاردرس است.