1. شرایط و ضوابط استفاده از سایت

استفاده از فیلمهای آموزشی این سایت، آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

  1. شرایط و ضوابط خدمات فروش فیلم های آموزشی

از نظر حقوقی، در معاملات اینترنتی، این موسسه به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.

  1. شرایط ارسال فیلمهای آموزشی

ارسال فیلم آموزشی در اين سایت تنها از طريق ایمیل و همچنین حساب کاربری، به شکل آنلاین بوده در صورت نیاز مخاطب به شکل پستی نیز ارسال می گردد.