دکتر مریم بهمن پور

دکتر مریم بهمن پور

29آموزش
نوع نمایش
فیلتر
 • آموزش ریاضی ۱ مقطع کاردانی (پک کامل)

  02
  استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

  در این فیلم آموزشی، درس ریاضی عمومی (۱)، مقطع کاردانی به شکل کامل تدریس شده است. این مجموعه، اولین مجموعه کامل آموزشی ریاضی در مقطع کاردانیست. بدون شک، نحوه ی تدریس درس ریاضیات در مقاطع کاردانی و کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد بایست با یکدیگر متفاوت باشد. همیاردرس با دیدگاه دانشجو محوری، کاملا به این موضوع واقف بوده و با هماهنگیهای لازم با اساتید مربوطه، این بستر را فراهم آورده است. مثالهای فراوان، همراه با تجربه وافر استاد این درس، این اثر را بدون شک به یک اثر بی بدیل، برای دانشجویان مقطع کاردانی تبدیل نموده است. این فیلم آموزشی برای مقطع کارشناسی مناسب نیست.

   

  • مدت زمان فیلم آموزشی: ۹ ساعت و ۲۲ دقیقه
  • حجم فیلم آموزشی: ۶۹۳Mb با کیفیت HD
  • ناشر: همیاردرس

   

  برای دانلود ریاضی عمومی کارشناسی (لیسانس) به این لینک مراجعه کنید (+)

  ۲۲,۰۰۰ تومان
  استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

  آموزش ریاضی ۱ مقطع کاردانی (پک کامل)

  02
  ۲۲,۰۰۰ تومان
 • فیلم آموزشی ریاضی عمومی (۱) – مقطع کاردانی – مبحث تابع به همراه مثال های متنوع

  استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

  در این فیلم آموزشی، مبحث تابع درس ریاضی عمومی (۱)، مقطع کاردانی تدریس شده است. بدون شک، نحوه ی تدریس درس ریاضیات در مقاطع کاردانی و کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد بایست با یکدیگر متفاوت باشد. همیاردرس با دیدگاه دانشجو محوری، کاملا به این موضوع واقف بوده و با هماهنگیهای لازم با اساتید مربوطه، این بستر را فراهم آورده است. مثالهای فراوان، همراه با تجربه وافر استاد این درس، این اثر را بدون شک به یک اثر بی بدیل، برای دانشجویان مقطع کاردانی تبدیل خواهد کرد. همچنین مجموعه کامل ریاضی (۱) مقطع کاردانی از طریق سایت همیاردرس منتشر شده است. این فیلم آموزشی برای مقطع کارشناسی مناسب نیست.

   

  • مدت زمان فیلم آموزشی: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
  • حجم فیلم آموزشی: ۲۱۵Mb با کیفیت HD
  • ناشر: همیاردرس
  ۸,۰۰۰ تومان
 • فیلم آموزشی ریاضی عمومی (۱)-مقطع کاردانی-مبحث حد و پیوستگی

  استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

  در این فیلم آموزشی، مبحث حد و پیوستگی درس ریاضی عمومی (۱)، مقطع کاردانی تدریس شده است. بدون شک، نحوه ی تدریس درس ریاضیات در مقاطع کاردانی و کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد بایست با یکدیگر متفاوت باشد. همیاردرس با دیدگاه دانشجو محوری، کاملا به این موضوع واقف بوده و با هماهنگیهای لازم با اساتید مربوطه، این بستر را فراهم آورده است. مثالهای فراوان، همراه با تجربه وافر استاد این درس، این اثر را بدون شک به یک اثر بی بدیل، برای دانشجویان مقطع کاردانی تبدیل خواهد کرد. همچنین مجموعه کامل ریاضی (۱) مقطع کاردانی منتشر شده است. این فیلم آموزشی برای مقطع کارشناسی مناسب نیست.

  ناشر: همیاردرس
  حجم فیلم آموزشی: ۱۶۶Mb با کیفیت HD
  مدت زمان فیلم آموزشی: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

  ۶,۰۰۰ تومان
 • فیلم آموزشی ریاضی عمومی (۱)-مقطع کاردانی-مبحث مشتق

  استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

  در این فیلم آموزشی، مبحث مشتق درس ریاضی (۱)، مقطع کاردانی تدریس شده است. بدون شک، نحوه ی تدریس درس ریاضیات در مقاطع کاردانی و کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد بایست با یکدیگر متفاوت باشد. همیاردرس با دیدگاه دانشجو محوری، کاملا به این موضوع واقف بوده و با هماهنگیهای لازم با اساتید مربوطه، این بستر را فراهم آورده است. مثالهای فراوان، همراه با تجربه وافر استاد این درس، این اثر را بدون شک به یک اثر بی بدیل، برای دانشجویان مقطع کاردانی تبدیل خواهد کرد. همچنین مجموعه کامل ریاضی (۱) مقطع کاردانی به زودی از طریق سایت همیاردرس منتشر خواهد شد. این فیلم آموزشی برای مقطع کارشناسی مناسب نیست.

   

  ناشر: همیاردرس
  حجم فیلم آموزشی: ۱۳۷Mb با کیفیت HD
  مدت زمان فیلم آموزشی: ۱ ساعت و پنجاه دقیقه

  ۶,۰۰۰ تومان
 • فیلم آموزشی ریاضیات عمومی (۱) مقطع کاردانی – مبحث انتگرال

  01
  استاد این درس: دکتر مریم بهمن پور

  در این فیلم آموزشی، مبحث انتگرال درس ریاضی (۱)، مقطع کاردانی تدریس شده است. بدون شک، نحوه ی تدریس درس ریاضیات در مقاطع کاردانی و کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد بایست با یکدیگر متفاوت باشد. همیاردرس با دیدگاه دانشجو محوری، کاملا به این موضوع واقف بوده و با هماهنگیهای لازم با اساتید مربوطه، این بستر را فراهم آورده است. مثالهای فراوان، همراه با تجربه وافر استاد این درس، این اثر را بدون شک به یک اثر بی بدیل، برای دانشجویان مقطع کاردانی تبدیل خواهد کرد. همچنین مجموعه کامل ریاضی (۱) مقطع کاردانی به زودی از طریق سایت همیاردرس منتشر خواهد شد. این فیلم آموزشی برای مقطع کارشناسی مناسب نیست.

   

  ناشر: همیاردرس
  حجم فیلم آموزشی: ۱۷۵Mb
  مدت زمان فیلم آموزشی: ۲ ساعت و بیست دقیقه

  ۷,۰۰۰ تومان