55 درصد تخفیف بزرگترین تخفیف تاریخ همیاردرس

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
آموزش مکانیک سیالات

کامل ترین آموزش مکانیک سیالات (مكانيك سيالات 1) به همراه حل بيش از 100 تمرين

(29 بررسی مشتری)
زمان آموزش: 32 ساعت و 30 دقیقه

55 تا 80 درصد تخفیف به مدت محدود

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۰۵۰ تومان

این آموزش با تخفیف ویژه در گنجینه ی آموزش های مهندسی عمران نیز ارائه شده است. (لینک)

علاقمندان: 2706

پیش نمایش ها

فهرست آموزش

در این آموزش با استفاده از قلم دیجیتال، درس مکانیک سیالات 1 (براي رشته مهندسي مكانيك) و مكانيك سيالات (براي ساير رشته هاي مهندسي) با تمرین ها و مثال های متنوع، از صفر تا صد به زبان ساده آموزش داده می شود. مراجع این درس، مکانیک سیالات مانسون، مکانیک سیالات سنجل و مکانیک سیالات مک دونالد هستند. سعی شده تا در این دوره آموزشی مثال های این چند کتاب در اين آموزش تشریح شده تا مخاطب به طور کامل با مفاهیم درس مکانیک سیالات آشنا گردد. مباحثی مانند استاتیک سیالات، ویژگی های مهم سیالات، فشار، نیروی هیدرواستاتیک، رابطه های انتگرالی جریان سیال، رابطه های دیفرانسیلی جریان سیال، جریال سیال ایده آل، آنالیز ابعادی و جریان در لوله ها از مهمترین مفاهیم تدریس شده در این فیلم آموزشی است.

درس اول: آشنایی با اصول و مفاهیم اولیه سیالات

 • مقدمه
 • تعریف سیال
 • تفاوت سیالات با جامدات
 • اشاره ای به تنش و کرنش برسی
 • اصل عدم لغزش سیال
 • جدایش جریانی
 • کاربردهای مکانیک سیالات
 • نواحی ویسکوز و غیر ویسکوز در سیالات
 • جریان های داخلی و خارجی
 • جریان های متلاطم و آرام
 • جریان های یک، دو و سه بعدی
 • جریان یکنواخت و پایدار
 • بررسی واحدهای اندازه گیری
 • سیستم های واحد گذاری
 • همگنی ابعادی
 • نسبت تبدیل واحد
 • حل مثال های متنوع

درس دوم: آشنایی با ویژگیهای سیالات

 • ویژگی های فراگیر و متمرکز
 • چگالی و چگالی نسبی
 • وزن مخصوص
 • چگالی گاز ایده آل
 • ضریب تراکم پذیری
 • ضریب انبساط حجمی
 • سرعت صوت و عدد ماخ
 • گرانروی
 • تراکم پذیری
 • کشش سطحی
 • موئینگی
 • حل مثال های متنوع

درس سوم: استاتیک سیالات، بخش اول: فشار

 • فشار
 • فشار در یک نقطه
 • تغییر فشار در محدوده ی سیالیت
 • تغییر فشار در سیال ساکن با عمق
 • اتمسفر استاندارد
 • فشار مطلق و فشار نسبی
 • بارومتر
 • مانومتر (فشار سنج لوله ای
  •  پیزومتر
  •  مایل
  •  u شکل
  • دیفرانسیلی
 • حل مثال های متنوع

درس چهارم: استاتیک سیالات، بخش دوم: نیروی هیدرواستاتیک

 • نیروی فشار هیدرواستاتیک
 • نحلیل توزیع فشار
 • نیروی هیدرواستاتیک بر روی سطوح صاف
 • تحلیل موقعیت و میزان نیروی برآیند
 • تقارن و عدم تقارن جسم در حین فشار
 • منشور فشار
 • محاسبه ی موقیع نیروی برآیند در منشور فشار
 • نیروی هیدرواستاتیک بر روی سطوح منحنی
 • تحلیل line of action
 • حل مثال های متنوع

درس پنجم: استاتیک سیالات، بخش سوم: شناوری

 • پدیده ی شناوری
 • تحلیل نیروی شناوری
 • بررسی اجسام شناور، غوطه ور و غرق شده
 • پایداری اجسام غوطه ور و شناور
 • بررسی مرکز شناوری و مرکز گرانشی در یک جهت
 • بررسی مرکز شناوری و مرکز گرانشی در جهت مختلف
 • حل مثال های متنوع

 

درس ششم: رابطه های انتگرالی جریان سیال

 • سینماتیک و مفاهیم سیال
 • دیدگاه های لاگرانژی و اویلری
 • سرعت و شتاب
 • دبی و سرعت متوسط
 • سیستم و حجم کنترل
 • نظریه انتقال رینلودز
 • تفسیر و تحلیل رابطه ی رینولدز
 • حجم کنترل متحرک و شکل پذیر
 • رابطه بقای جرم-پیوستگی
 • تفسیر و تحلیل رابطه ی پیوستگی
 • رابطه ی پیوستگی برای حجم کنترل ثابت
 • رابطه ی پیوستگی برای حجم کنترل متحرک
 • کاربرد رابطه رینولدز پبرامون پایستگی جرم
 • رابطه ی اندازه حرکت (مومنتوم خطی)
 • تفسیر و تحلیل رابطه ی اندازه حرکت
 • رابطه ی اندازه حرکت برای حجم کنترل ثابت
 • رابطه ی اندازه حرکت برای حجم کنترل خطی
 • کاربرد رابطه رینلودز پیرامون اندازه حرکت
 • رابطه ی گشتاور اندازه حرکت (مومنتوم زاویه ای)
 • کاربرد رابطه زینلودز پیرامون گشتاور اندازه حرکت
 • اصل اول رابطه ی ترمودینامیک – رابطه ی انرژی
 • بررسی و تفسیر رابطه انرژی
 • تعریف پمپ و توربین و اثر آنها در رابطه انرژی
 • تعریف انرژی جنبشی ، پتانسیل و انرژی جریان و کاربرد آنها در رابطه ی انرژی
 • کاربردهای رابطه ی انرژی
 • تعریف اتلاف هد، هد توربین و هد پمپ
 • کاربرد رابطه ی رینولدز پیرامن بحث انرژی
 • حل تمرین های مختلف از هر مبحث

درس هفتم: رابطه های دیفرانسیلی جریان سیال

 • مقدمه و مفاهیم اصلی
 • اثبات رابطه ی پیوستگی با تئوری دایورجنس
 • فرم دیفرانسیلی رابطه پیوستگی
 • اثبات رابطه پیوستگی با استفاده از حجم کنترل های بسیار کوچک
  • حالت خاص اول: جریان تراکم پذیر پایا
  • حالت خاص دوم: جریان تراکم ناپذیر
 • آشنایی با تابع جریان
 • ارتباط بین تابع جریان و خطوط جریان
 • تابع جریان در مختصات استوانه ای
 • تابع جریان برای سیال های تراکم پذیر
 • فرم دیفرانسیلی مومنتوم خطی (رابطه کاوچی Cauchy)
 • نیروهای وارد بر حجم کنترل دیفرانسیلی
 • اثبات رابطه کاوچی با نظریه دایورجنس
 • اثبات رابطه کاوچی با استفاده از حجم کنترل های بسیار کوچک
 • فرم دیگر رابطه کاوچی
 • اثبات رابطه کاوچی با قانون دوم نیوتون و ایجاد معادله نویر استوکس
 • معادله نویر استوکس
 • معادله نویر استوکس برای جریان های همدما – تراکم ناپذیر
 • معادله های نویر استوکس – پیوستگی در مختصات دکارتی
 • معادله نویر استوکس در مختصات استوانه ای
 • معادله های نویر استوکس – پیوستگی در مختصات استوانه ای
 • آنالیز دیفرانسیلی مسائل جریان
 • محاسبه میدان فشار برای میدان سرعت معلوم
 • محاسبه میدان فشار برای میدان سرعت معلوم در مختصات استوانهای
 • محاسبه میدان فشار در مختصات استوانه ای
 • حل دقیق معادله های نویر استوکس – پیوستگی
 • مراحل شش گانه برای حل معادله نویر استوکس
 • حل تمرین های مختلف از هر مبحث

 

درس هشتم: جریان سیال ایده آل

 • رابطه برنولی، مفهوم، اصول و مقدمات
 • فشارهای داینامیک، استاتیک، ایستایی،هیدرواستاتیک و کل
 • مفوم لوله پیتوت و کاربردها
 • محدودیت های رابطه برنولی
 • کاربردهای رابطه برنولی
 • حرکت سایل صلب (rigid motion)
  • حالت اول: سیال ساکن
  • حالت دوم: سقوط آزاد سیال
 • شتاب روی یک مسیر مستقیم
 • چزخش محفظه استوان های حاوی سیال
 • جریان غیر چرخشی سیال (irrotational flow)
 • تغییر شکل زاویه ای
 • ورتیسیته
 • مناطق غیر چرخشی مسطح در سیال
 • تابع پتانسیل و جریان پتانسیل
 • تابع جریان – تابع پتانسیل
 • معادله اویلر
 • برهمنهی (ترکیب) مناطق غیر چرخشی سیال
 • قطعه های های سازنده جریان
  • قطعه اول: جریان یکنواخت (ساده و و زاویه دار)
  • قطعه دوم: جریان های چشمه و چاه
  • قطعه سوم: جریان های گردابی
  • قطعه چهارم: جریان دوگانه
 • برهمنهی جریان گردابی و جریان چشمه
 • جریان نیم پیکر
 • حل تمرینهای مختلف از هر بحث

درس نهم: آنالیز ابعادی و مدلسازی

 • ابعاد و واحدها
 • همگنی ابعادی
 • حذف دیمانسیون معادلات
 • دلیل حذف دیمانسیون
 • آنالیز ابعادی و شباهت
 • شروط ضروری برای شبیه سازی
 • ساخت متغیر بی بعد – مراحل شش گانه تئوری بکینگهام
 • مراحل انتخاب متغیرهای تکراری در رابطه بکینگهام
 • بهینه سازی متغیرهای بی بعد
 • مشکل بزرگ تئوری بکینگهام
 • معادله سازی با تئوری بکینگهام
 • چالش اعداد رینلودز و ماخ
 • شرایط نادیده گرفتن عدد ماخ
 • مفهوم شبیه سازی ناقص
 • تست تونل باد با شبیه سازی ناقص
 • روش های غلبه بر مشکل شبیه سازی ناقص
 • اعداد بی بعد
  • رینلودز
   • سیال محفظه های بسته
   • جریان اطراف جسم مستغرق
  • فرود
   • جریان با سطوح آزاد
  • ماخ
  • وبر

درس دهم: جریان داخلی (جریان در لوله ها)- بخش اول

 • مقدمه
 • تفاوت duct، tube و pipe
 • مفهوم جریان های توسعه یافته در لوله ها
 • جریان های آرام و آشفته در لوله ها
 • مقیاس رینلودز در شناخت جریان آرام و آشفته
 • ناحیه ورودی در لوله ها
 • لایه مزری و مناطق غیر چزخشی در لوله ها
 • مفهوم طول ورودی در لوله ها
 • سرعت، تنش و شتاب در لوله ها
 • حالت توسعه یافته در جریان آرام و آشفته سیال
 • بررسی تحلیلی جریان آرام در لوله ها
 • محاسبه سرعت متوسط
 • سرعت بیشنه و کمینه در لوله ها با جریان آرام
 • افت فشار در لوله های افقی با جریان آرام
 • افت هد در لوله های افقی با جریان آرام
 • توان پمپ لازم در افت هد
 • قانون پوازی
 • سرعت متوسط، افت فشار و هد در لوله های شیب دار

تذکر: بخش دوم لوله ها در مکانیک سیالات 2 ارائه خواهد شد

مدرس آموزش

majid abdellahi
 • مدرس دانشگاه
 • دکترای مهندسی مواد
 • پژوهشگر برگزیده ستاد نانو

ایشان فارغ التحصیل دکترای مهندسی مواد و متخصص در حوزه ی الگوریتمهای هوش مصنوعی و برنامه نویسی کامپیوتر می باشند. برای اولین بار تلفیق مدل سازی و بهینه سازی با استفاده از هوش مصنوعی را در دنیای مهندسی مطرح کرده و مقالات متعددی را در این زمینه منتشر نموده اند که تعدادی از آنها در ستاد فناوری نانو مورد تجلیل قرار گرفته اند. ایشان ۳ کتاب در حوزه ی نانومواد و  نفوذ در جامدات ترجمه و تالیف نموده اند. همچنین بیش از ۶۰ مقاله ISI با جمع ضریب تاثیر بیش از ۱۰۰ در مجلات معتبر بین المللی منتشر نموده اند. 

امتیاز مدرس: 4/99 از 5 بر اساس 254 دیدگاه

پیشنهادها

نظرات

تا کنون 2706 نفر از این آموزش استفاده کرده اند و جمعا

(و پاسخ به دیدگاه) برای آن ثبت شده است.

29 دیدگاه برای کامل ترین آموزش مکانیک سیالات (مكانيك سيالات 1) به همراه حل بيش از 100 تمرين

 1. محمدامین

  سلام و عرض ادب ،
  به جرات می‌تونم بگم همیاردرس یک سر و گردن از سایر موسسات در زمینه تولید محتوای آموزشی بالاتره،
  رسالت خودتون رو به بهترین شکل انجام دادید، خدا قوت.
  بنده دانشجوی مهندسی شیمی هستم ، دانشگاه صنعت نفت.
  متود تدریس شما در درس ترمو و سیالات کم نظیر بود جناب دکتر ، همین که تدریس و سوالاتتون از رفرنس های اصلیه بسیار کمک کننده بوده برای من ، به نحوی که سر امتحانات سیالات ، دو تا از چهار تا سوال عینا مشابه تمرینات حل شده توسط شما بود.
  خواهشی که ازتون دارم یه نگاه ویژه ای به بچه های مهندسی شیمی و نفت داشته باشید.
  واقعا خلا آموزش قابل قبول وسطح بالا احساس میشه.
  خواهشا اگر مقدوره براتون دروس ترمو ۲، انتقال حرارت و انتقال جرم هم به مجموعه اضافه کنید.
  عینا با متود تدریستون در سیالات و ترمو!!
  واقعا استرس و ترسم از امتحانات از بین رفته.
  خدا خیرتون بده.
  سر زنده و پیروز باشید

 2. user-1692198963

  من مهندسی شیمی میخونم آیا برای درس سیالات مهندسی شیمی مناسب هست؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. بله کاملا مناسب می باشد.

 3. مهدیس معصومی

  سلام
  خسته نباشید بابت کیفیت بالای آموزش خوب‌تون
  می‌خواستم بدونم میشه فیلم‌های فصل ۸ رو قبل از نگاه کردن فیلم‌های فصل ۷ نگاه کرد و یاد گرفت؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. سپاس از لطف شما. بله به نظر مشکلی نیست برای این کار.

 4. Miladbiglari88

  سلام‌ منبع تدریس استاد ما فاکس هست آیا میشه از این آموزش استفاده و سوالات فاکس رو حل کرد

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. بله کاملا

 5. nil

  درود وقت شما بخیر
  برای فراگرفتن و مسلط شدن به این درس به کدام دروس بصورت پیش نیاز از قبل باید تسلط داشت؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام این آموزش از صفر تا صد هستش و به زبان بسیار ساده. پیش نیازی برای این آموزش لازم نیست.

 6. سعید

  مگه میشه آموزشی بهتر از این باشه؟؟؟؟؟؟؟ واقعا اصلا دیدم به درس مکانیک سیالات عوض شد. هر بخشی که از این آموزش میبینم فقط خداروشکر میکنم که این آموزش رو جلوی پای من قرار داد که بخرمش. تمرین های زیاد….که آدم واقعا به همه ی مباحث مسلط میشه. تدریس با زبان بسیار ساده با تصاویر فوق العاده و اورجینال. یعنی فقط باید یه کتاب در تعریف این آموزش نوشت. حتما دوستانی که تهیه کردند این آموزش رو با من هم عقیده هستند. انشالله که توی مسیر آموزش موفق باشید و همینطور بهترین.

 7. محمدامین قدیمی

  سلام وقتتون بخیر باشه
  ببخشید من پایه ام بدلیل مجازی بودن دروس تا الان خوب نبوده و استاتیک و دینامیک و مقاومت رو خوب یاد تگرفتم
  ب نظرتون این درس نیاز ب پیش نیاز داره
  چون میخواستم بخرم گفتم شاید ب درد من نخوره
  ممنون میشم راهنماییم کنین

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. این درس به گونه ای تدریس شده که نیاز به هیچ پیش نیازی نداره. موفق باشین

 8. mahziar

  سلام استاد ببخشید واسه کنکور ارشد عمران هم خوبه این مجموعه!!و اینکه اگه خوبه برا کنکور ارشد عمران سیالات ۱ رو بخونیم یا ۲

 9. سعید

  همیاردرس جان عالی هستی. عالی..عالی

 10. فخرالسادات

  سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. درس به این پیچیدگی رو با این جذابیت، با این سادگی و با این همه دقت بیان کردن شایسته تقدیر و تحسینه. ممنونم ازشما…

 11. موسوی

  سلام این اموزش با کتاب استریتر و وایلی تطابق داره ؟؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام.
   پاسخ مدرس: مفاهیم مکانیک سیالات در همه ی منابع یکسان هستند و هیچ تفاوتی ندارن. مکانیک سیالات مانسون و سنجل کامل ترین، کاربردی ترین و بهترین منابع این درس هستند که این آموزش از روی این دومنبع مهم تدریس شده است و بنابراین منبع درسی شما هر چیزی باشه مشکلی وجود نداره. موفق باشین

 12. احمد

  سلام ببخشید این اموزش برای رشته عمران هم مناسبه؟ یا فقط برا رشته مکانیک

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام…این آموزش برای تمامی رشته های مهندسی که درس مکانیک سیالات یا مکانیک سیالات1 دارند کاملا مناسب هستش. موفق باشین

 13. بابک

  سلام شما که کارتون عالیه و فیدبک های مثبت هم دریافت میکنید چرا کم کار شدید یا اصلا آموزش های جدید نمیذارید

 14. س.ر

  سلام. رو چه کتابی درس میدن؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. منابع در بالای صفحه ی آموزش ذکر شدند. لطفا بررسی بفرمایین.

 15. علی

  یک آموزش بی مانند…

 16. فرهاد

  سلام. بالاخره انتظارها به سر رسید و مکانیک سیالات کامل منتشر شد…کاش میشد شیرینی بدم. خخخ

 17. Parvaz

  سلام. هر چی بخواین تو این آموزش هست. توضیح کامل. بیان جزئیات. تفسیر مطالب. مثال و تمرین زیاد…دقیقا همونه که میخواین…

 18. www.hercules2014

  با عرض سلام و خسته نباشید
  فقط میتونم بگم این اموزش عالیه
  شاید باورتون نشه این اولین باری اینقدر واسه یه درس شوق دارم و واقعا حال میکنم با اموزشش با این حال که استاد مربوطه دانشگاهمون واسه این درس اصلا خوب نیس ولی این اموزش خیلی خفنه
  اگه دکتر عبداللهی زحمت بکشن و باقیه فصل ها هم تدریس کنن واقعا عالی میشه….
  معرکه ای دکتر

  • واحد نشر همیاردرس

   با سلام و احترام. در حال تدوین مابقی درسهای این مجموعه هستیم و انشالله، هفته اول فروردین 1400 به طور کامل منتشر میشه. موفق باشین

 19. mahdifallah2017

  سلامو عرض خسته نباشید .
  لطفا فصل7.8.9 این فصول هم به اشتراک بگذارید ممنون میشم

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. بقیه ی فصلها هم به طور کامل منتشر شد.

 20. مجید

  با سلام این اموزش واقعا اموزش کامل و جامعی است و استاد عبدالهی با تلاش و کوشش فراوان و چندین بار تکرار موضوع سعی کرده که موضوعات این درس را ملکه ذهن دانش جو بکند و به نظر بنده در این راه کاملا موفق بوده با تشکر فراوان از ایشان

 21. Ali.r

  perfect

 22. مصطفی

  سلام و عرض احترام…میتونه منبع مناسب برای کنکور مهندسی شیمی باشه ؟

 23. حسين دهقاني

  سلام وقتتون به خیر
  آلان یه سوال برام پیش اومده اینه که این آموزش تا پایان فصل ششم هستش. بقیه فصول تا می آماده میشه
  ممنون میشم پاسخ بدید

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. به طور کامل منتشر شد.

 24. محمد علی

  سلام ایا این اموزش برای مهندسی شیمی نیز هست؟

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. بله

 25. aliebrahimi1393s

  مگر میشود که با استاد گرانقدر و بااصالتی چون دکتر عبداللهی عزیز درسی را یاد نگرفت و اون درس جذاب نشه برای یاد گیری ؟……….بنظرم استاد بزرگ دکتر عبداللهی یکی از بی همتا ترین اساتید حال حاضر هستن و این سعادت ماست که با چنین استاد با کمالاتی همراه هستیم….آرزوی صحت وسلامت برای همه ی همیار درسی های عزیز …

  • mohammad.fz.m

   با سلام و خسته نباشید
   با توجه به کیفیت بالای این اموزش تا فصل ششم، شدیداااا تقاضا دارم این اموزش هر چه سریع تر تکمیل بشه. واقعا اموزش کامل و جامعی بوده تا الان
   با سپاس فراوان از دکتر عبدالهی و کادر زحمت کش همیاردرس که اموزش های بی نظیری رو تا الان ارائه دادن

 26. Atefe

  سپاس از دکتر عبداللهی و همیاردرس…آموزش فوق العاده بود. براتون آرزوی بهترینها رو دارم

 27. علیرضا

  با سلام. به نظر من دیگه آموزشی تو حوزه ی مکاتیک سیالات بهتر از این آموزش نمیتونه باشه…البته فعلا که تا میان ترم اینجوری بوده و امیدوارم بقیش هم به همین شکل باشه. فی المجموع، من خیلی کیف کردم و منتظر بقیه آموزش هستم. با تشکر

 28. ثنا

  آموزش بسیار عالی و به نظر من کاملا بی نظیره،،،درس به خوبی و پله به پله تشریح شده…تکه به تکه با تمرینها و مثالهای کاربری، هر مطلبی رو موشکافانه بررسی میکنن…بیان استاد بسیار عالی هستش و به همه ی نکات دقت میکنن و چیزی رو از قلم نمیندازن…فقط الان تافصل ۵ منتشر شده و واقعا کاش زودتر بقیش رو هم بذاره همیاردرس..

  • واحد نشر همیاردرس

   سلام و احترام. آموزش به طور کامل منتشر شد

 29. بهرام

  بی صبرانه منتظر این آموزش هستم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان آموزش: 32 ساعت و 30 دقیقه

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۱۵۷,۰۵۰ تومان

ورود | ثبت نام
شماره موبایل خود را وارد کنید

ثبت‌نام یا ورود به منزله پذیرش شرایط و قوانین همیاردرس است

برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد