30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

نحوی گروه بندی مودیان حقیقی

نحوه ی گروه بندی جدید مودیان حقیقی (صاحبان مشاغل)

محسن کی منش

محسن کی منش

آقای محسن کی منش، دانشجوی دکترای حسابداری ، مدرس دانشگاه و مدیر مجموعه حسابداری دیبا حساب اسپادانا می باشند. ایشان عضو انجمن حسابداری خبره ایران، عضو انجمن مدیران مالی اصفهان ،عضو هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و عضو هیات های تشخیص اداره کار. دکتر کی منش در حوزه ی آموزشی حسابداری با مجله ی همیاردرس همکاری می کنند.

خیلی مهم برای صاحبان مشاغل ( حقیقی )

ابلاغ بخشنامه مالیاتی شماره ۶۰/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
باید توجه داشته باشیم برابر بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی

◾️صاحبان مشاغل و حرفی که ؛

درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات ) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل ( اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد می باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی سال ۱۳۹۹ می باشد ) یا،

آخرین درآمد قطعی شده ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت ) آنها بیش از مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد ( مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی )

◾️به عنوان مودی گروه اول شغلی معرفی شده اند.

نحوی گروه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.