مالیات حقوق

بن ها و حق اولاد، مشمول مالیات حقوق نیستند

محسن کی منش

محسن کی منش

آقای محسن کی منش، دانشجوی دکترای حسابداری حسابداری، مدرس دانشگاه و مدیر مجموعه حسابداری دیباحساب اسپادانا می باشند. ایشان عضو انجمن حسابداری خبره ایران، عضو انجمن مدیران مالی اصفهان و عضو هیات حل اختلاف مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان هستند. دکتر کی منش در حوزه ی آموزشی حسابداری با مجله ی همیاردرس همکاری می کنند.

آیا بن ها و حق اولاد از شمول درآمد مشمول مالیات حقوق خارج شده اند؟

پاسخ: بن ها و کلا مزایای مربوط به شاغل اساسا و حتی بدون صدور آراءدیوان عدالت اداری مشمول مالیات حقوق نیستند. و این آراء تاکید بیشتر بر این موضوع است. با توجه به صراحت متن ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم” درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس ازکسر معافیت های مقرر دراین قانون”
بنابراین برای مشخص شدن درآمد مشمول مالیات حقوق،در ابتدا باید مزد و مزایای مربوط به شغل از مزایای مربوط به شاغل تفکیک شود.چرا که مزایای مربوط به شاغل مشمول مالیات حقوق نیست.
مواد 34 ، 35 و 36 قانون کار به تعریف حق السعی ، مزد و مزد ثابت برآمده است.
مطابق با ماده 34 قانون کار” کلیه دریافتهای کارگر به اعتبارقرارداد ،مثل مزد یا حقوق عائله مندی،هزینه های مسکن و….حق السعی نام دارد.”
مطابق با ماده 35 قانون کار”مزدعبارت است ازوجوه نقدی یا غیرنقدی ویا مجموع آنها که درمقابل کاربه کارگرپرداخت می شود.”
ومطابق با ماده 36 قانون کار”مزد ثابت عبارت است از مجموع مزدشغل و یا مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل”
مطابق با تبصره 3 همین ماده “مزایای رفاهی و انگیزه ای ازقبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و عائله مندی ، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.”
با توجه به نزدیکی مفهوم مزد و مزد ثابت و تقریبا یکسان بودن آنها مشخص گردید که مزایای رفاهی وانگیزه ای جزء مزد تلقی نمی شود.
طبق قانون کار برخی از مزایا مربوط به شغل و برخی از مزایا مربوط به شاغل است.
در هنگام استخدام یک کارگر در مورد مزد و مزایای مربوط به شغل توافق می شود . مزایائی مثل حق تخصص ، حق مدیریت ، مزایای مربوط به شغل است . درصورتی که مزایایی مثل بن کارگری ، بن مسکن ، حق اولاد و پایه سنوات با مبالغ مشخص و مربوط به همه کارگران بوده و مزایای شاغل محسوب می شود .
با توجه به توضیحات بالا و اینکه مزایای نام برده شده مزدو مزایای مربوط به شغل محسوب نشده و طبق متن صریح ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول مالیات حقوق نیست .
ضمنا به رای دیوان به شماره73مورخ 27/01/1398اشاره نموده که این رای اصلاح رای شماره601مورخ09/12/1389می باشد.در رای اصلاحی کلمه کارکنان دولت به حقوق بگیران تغییر نمود.
توجه فرمائید در رای شماره 73 مورخ : 27/01/1398 دیوان عدالت اداری ودر بخشنامه 80/98/200 مورخ 27/08/1398 سازمان امور مالیاتی نیز به غیرمشمول بودن مزایای مربوط به شاغل اشاره شده است و نباید فقط به عناوین مندرج در رای دیوان و بخشنامه مذکور اکتفا نمود و باتوجه به توضیحات ارائه شده تمامی مزایای شاغل مربوط به پرسنل از جمله:
بن کارگری،بن مسکن،حق اولاد و پایه سنوات از حدود درآمد مشول مالیات حقوق خارج است.

باتشکر از حسن توجه شما
محسن کی منش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *