آموزش زیست شناسی مولکولی به همراه نکات تست کنکور

به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

مربوط به حوزه های:
 • سرفصل
  آنچه در این فیلم آموزشی خواهید دید...

درس اول

 • ساختمان اسیدهای نوکلئیک(DNA,RNA)
 • ساختار نوکلئوزید
 • پلی مریزاسیون نوکلئوتیدها
 • نیروهای پایدار کننده و دناتوره کننده DNA
 • پلی مورفیسم DNA :
 • A DNA,B DNA, Z DNA _   
 • DNA _   سه رشته ای(H DNA )
 • DNA _   چهاررشته ای (G DNA,I DNA )
 • DNA سوپرکویل
 • توپو ایزومرازها
 • آنزیم های نوکلئاز یا فسفودی استراز
 • تکنیکهای تعیین توالی نوکلئوتیدی DNA
 • تولید DNA آزمایشگاهی(PCR )
 • رده های مختلف DNA :
 •  DNA با توالی منحصر به فرد، با توالی تکرار شده ضعیف،و …
 • کروماتین و کروموزوم:
 •  تغییر شیمیایی هیستون
 •  حامل های پروتئینی هیستون
 •  ساختار کروماتین
 •  ساختارکروموزوم
 •  انواع کروموزوم از نظر سانترومر ،جنسی و غیر جنسی
 • ساختار نوکلئو پروتئینی در پروکاریوت ها

درس دوم: همانند سازی DAN

 •  DNA پلی مراز ها
 •  پروتئین های SSBP
 •  DNA هلیکاز ها
 •  پروتئین DNA C
 •  DAM  متیلاز
 •  کمپلکس پرایموزوم
 •  رپلیزوم
 •  شروه همانندسازی در پروکاریوت ها:
 •  مرحله ادامه همانندسازی در پروکاریوت ها
 •  مرحله پایان همانمدسازی در یوکاریوت ها
 •  الگوهای مختلف برای همانندسازی مولکولهای DNA حلقوی:
 •  الگوی سیگما،الگوی تتا، الگوی حلقه D
 • همانندسازی در یوکاریوت ها
 •  عوامل دخیل در همانندسازی در DNA یوکاریوتی
 •   DNA پلی مرازها
 •   پروتئین RFA
 •   پروتئین RFC
 •   PCNA
 •   FEN و RNaseH
 •   DNA هلیکازها

درس سوم: اسیب ها و ترمیم DNA 

 •   آسیب های خودبه خودی
 •   آسیب های محیطی
 • ترمیم DNA 
 •  ترمیم مستقیم ناحیه آسیب دیده
 •  ترمیم به روش حذف نوکلئوتیدی
 •  ترمیم به روش حذف باز آسیب دیده
 •  ترمیم به روش نوترکیبی
 •  سیستم  ترمیم مستعد از خطا
 •  سیستم ترمیم جفت بازهای ناجور

درس چهارم

 • رونویسی یا نسخه برداری:
 •  پروموتور ژنهای پروکاریوتی
 •  پروموتور ژن های یوکاریوتی
 •  فرایند رونویسی در پروکاریوتها:
 •  فرایند آغازی
 •   جستجوی پروموتور
 •   تشکیل حباب رونویسی
 •    سنتز پرایمر
 •   مرحله طویل شدن DNA 
 •  پایان رونویسی
 •  مستقل از رو(ρ)
 •   وابسته به رو(ρ)
 •  فرایند رونویسی در یوکاریوتها
 • ترکیبات مهار کننده رونویسی
 •  ترمیم DNA ضمن رونویسی ژنها
 • پردازش RNA
 • برش و اصلاح نوکلئوتیدی
 •  نقش اضافه شدن کلاهک به انتهای mRNA یوکاریوتی
 • پیرایش RNA
 •  اضافه شدن پلی A به انتهای ۳ mRNA
 • انواع پیرایش
 •  خودپیرایش گروه I
 •  خودپیرایش گروه II
 •  پیرایش به کمک اسپلایسوزوم

درس پنجم: اصول تنظیم بیان ژن و اپران ها

 • اپران لاکتوز
 • اپران تریپتوفان
 • تنظیم اپران تریپتوفان به روش کاهندگی
 • اپران آرابینوز
 • اپران UvrABC
 • اپران رپرسور – CO
 • نقش توالی ENHANCER در بیان ژن
 •  تلومر و تلومراز و فرایند رونویسی معکوس

درس ششم: پروتئین سازی(ترجمه)

 •  کدون های مترادف
 •  ساختمان مولکول tRNA
 • برهم کنش کدون و انتی کدون
 • tRNA میتوکندری
 • فرایند شارژ شدن tRNA
 • سنتز پروتئین در پروکاریوتها
 •   مرحله آغازی
 •   مرحله طویل شدن
 •   مرحله پایانی سنتز پزوتئین
 • سنتز پروتئین در یوکاریوتها
 •   مرحله آغازی
 •   مرحله طویل شدن
 •    مرحله پایانی
 • بازدارنده های سنتز پروتئین:کلرومفنیکل، سیکلوهگزامید، فوسیدیک اسید، پورومایسین، استرپتومایسین، تتراسیکلین، ریسین و آبرین، سم دیفتری

درس هفتم: جهش

 •  جهش های ژنی
 •  جهش های کشنده
 •  جهش های بیوشیمیایی یا جهش تغذیه ای
 • جهش مسبب مقاوت در باکتری ها
 •  جهش پیش برنده و جهش معکوس
 • اختلالات کروموزومی
 •   گوناگونی در تعداد کروموزوم ها:
 •   یوپلوئید:(مونوپلوئید، دیپلوئید، تری پلوئید، تتراپلوئید(اتو تتراپلوئی و آلوتتراپلوئید)،پلی پلوئیدی)
 •   آنیوپلوئیدی:( مونوزومی،تری زومی، تترازومی،نولوزومی مولتی زومی)
 • اختلالات ساختمانی کروموزم ها
 •   حذف، واژگونی،مضاعف شدن،جابه جایی، ایزوکروموزوم،دخول(insertion)

درس هشتم: مهندسی ژنتیک

 • خالص سازی DNA
 • انتقال DNA نوترکیب به میزبان(روش شیمیایی،شوک الکتریکی،لیپوفکشن،ریز تزریقی،تفنگ ژنی،ترانسداکشن
 • آنزیم های مورد استفاده در تکنولوژی DNA نوترکیب
 • انواع ناقل های همسانه سازی
 • ناثل های وئیروسی
 • پلاسمید
 • کاسمید
 • فازمید
 • کروموزوم مصنوعی
 • CDNA
 • الکتروفورز روی ژل
 • لکه گذاری ساترن
 • PCR کمی
 • PCR در محل
 • تعیین توالی DNA
میانگین امتیازات

5.00

01
( 1 نظر )
5 ستاره
100%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + هشت =

1 دیدگاه برای این محصول

 1. 01

  توسط فریبا طاهری

  سلام .کی منتشر میشه؟میشه زودتر منتشر کنید؟

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

به زودی منتشر می شود