آموزش بتن ۱ (طراحی سازه های بتن آرمه ۱)

به زودی منتشر می شود

استاد این درس: دکتر بهنام زهتاب

به زودی منتشر می شود

در این آموزش دانشجو مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم با مفاهیم طراحی اعضای بتن آرمه آشنا می شود. به این ترتیب که مطابق با آیین نامه های طراحی با یادگیری اصول، روابط و روش طراحی اعضای تحت خمش، برش، پیچش، فشار و ترکیب خمش با فشار و کشش قادر خواهد بود تا کلیه اعضای خطی در سازه های بتن آرمه را طراحی کند. موارد تکمیلی برای طراحی سازه های بتن آرمه در درس بتن 2 ارائه خواهد شد. مفاهیم ارائه شده در این درس مقدمه ای برای درس بتن 2 خواهد بود که دانشجو لازم است پیش از شروع به یادگیری آن تسلط کاملی بر مطالب این آموزش داشته باشد

درس اول: مقدمه

 • تعریف مقطع بتن آرمه شامل تعریف سازگاری بتن و فولاد و مزایا و معایب بتن آرمه
 • خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاری، کششی و برشی بتن و مدول الاستیسیته
 • رسم نمودار تنش-کرنش مقطع بتن آرمه و تفسیر آن
 • تعریف خیز و تغییر شکل در بتن شامل انواع انقباض و خزش
 • معرفی انواع آرماتورهای فولادی و کامپوزیتی
 • روش های طراحی و ترکیبات بارگذاری
 • معرفی روش طرح مقاومت

درس دوم: آنالیز و طراحی خمشی تیر بتن آرمه

 • توزیع تنش و کرنش در مقطع بر اساس نقاط مختلف در منحنی تنش-کرنش
 • طراحی الاستیک
 • طراحی الاستوپلاستیک
 • تئوری خمش و معادلسازی بلوک فشاری تنش
 • تعریف حالت بالانس (متوازن) و تعیین حالت کم فولاد و پرفولاد
 • تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مستطیلی کم فولاد و پرفولاد
 • محاسبه ضریب کاهش مقاومت خمشی در سه حالت مقاطع کنترل شده با کشش، کنترل شده با فشار و مقاطع در ناحیه انتقالی و تعیین مقاومت خمشی نهایی
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع مستطیلی تحت خمش
 • طراحی مقطع مستطیلی با ابعاد مشخص (آرماتورگذاری)
 • طراحی کامل مقطع مستطیلی (تعیین ابعاد و آرماتورگذاری)
 • تعیین مقاومت خمشی مقطع مستطیلی شامل آرماتور فشاری
 • فولادگذاری در چند ردیف
 • تعیین مقاومت خمشی تیر T شکل در حالت کم فولاد و پرفولاد
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار آرماتور در مقطع T شکل تحت خمش

درس سوم: طراحی برشی تیر بتن آرمه

 • تعریف انواع ترک ها و شکست در مقطع بتن آرمه تحت برش و ترکیب برش و خمش
 • تعیین ظرفیت برشی مقطع بتنی بدون آرماتور برشی و با فولاد برشی
 • فولاد برشی مورب
 • طراحی فولاد برشی مورد نیاز
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار فولاد برشی

درس چهارم: طراحی تیر تحت اثر پیچش

 • تعریف پیچش تعادلی و پیچش همسازی
 • پیچش ترک خوردگی در مقطع بتن آرمه و شرط صرف نظر کردن از پیچش
 • طراحی پیچشی و تعیین فولاد عرضی و طولی مورد نیاز
 • ترکیب برش و پیچش
 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار فولاد پیچشی

درس پنجم: طراحی اعضای تحت فشار (ستون)

 • محدودیت های آیین نامه ای مقدار فولاد در ستون
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری خالص
 • ظرفیت باربری ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی
 • رسم نمودار اندرکنش ظرفیت فشار محوری-ظرفیت خمشی
 • فولادگذاری ستون در دو وجه موازی محور خمشی در ستون
 • فولادگذاری ستون در چهار وجه ستون
 • ظرفیت باربری ستون تحت کشش و لنگر خمشی
 • طراحی ستون دایروی
 • طراحی ستون تحت اثر خمش دومحوره به روش معکوس بار، روش PCA و روش مک گریگور
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 5 =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: دکتر بهنام زهتاب
 • استاد این درس: دکتر بهنام زهتاب
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی یافت نشده است.
ایشان آموزش دیگری در همیاردرس ندارند

رشته های آموزشی