آموزش درس آمار زیستی ۲ به همراه مثال های متنوع

به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

مربوط به حوزه های:
 • پیش نمایش
  قسمت کوتاهی از این فیلم آموزشی
آموزش آمار زیستی ۲

آموزش آمار زیستی ۲

 • سرفصل
  آنچه در این فیلم آموزشی خواهید دید
 • تخمین فاصله اطمینان نقطه ای و بازه­ای پارامتر­های میانگین و نسبت و واریانس در جامعه.
 • روش­های برآورد حجم نمونه در انواع مطالعات پزشکی.
 • آزمون تساوی میانگین و نسبت یک جامعه با یک مقدار ثابت.
 • آزمون تساوی میانگین و نسبت دو جامعه مستقل.
 • آزمون تساوری میانگین و نسبت دو جامعه وابسته.
 • ضریب همبستگی پیرسون.
 • ضریب همبستگی کای-اسکوئر (کای-دو).
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

به زودی منتشر می شود