آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه پاسخ کنکور کارشناسی ارشد

به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

 در این همیار درس شما را با مراحل مدیریت و برنامه ریزی کنترل پروه از جمله شروع پروژه، مدیریت پروژه، برنامه ریزی پروژه، اجرا و کنترل پروژه آشنا خواهیم ساخت. نرم افزار MSP یکی از بهترین نرم افزارهای کنترل پروژه می باشد که ما به صورت کاربردی و همراه با مثال های عملی به شما آموزش خواهیم داد. همچنین در پایان با حل سوالات دو سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد این همیار درس را خاتمه خواهیم داد. پاسخ به سوالات کنکور کارشناسی ارشد، هر سال در این مجموعه به روز رسانی می شود.

مربوط به حوزه های:
 • پیش نمایش
  قسمت کوتاهی از این فیلم آموزشی...
برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • سرفصل
  آنچه در این فیلم آموزشی خواهید دید...

فصل اول :کلیات

 • تاریخچه
 • سطوح برنامه ریزی
 • تعریف پروژه
 • برنامه ریزی پروژه
 • مدیریت پروژه
 • سازمان پروژه
 • مراحل و فرآیندهای پروژه
 • ذینفعان پروژه
 • نقش ها و وظایف افراد در مدیریت پروژه ها
 • مهارت ها و توانایی ها و نگرش و شخصیت مورد نیاز در مدیریت پروژه ها
 • فرآیند ایفای نقش ها و وظایف و منحنی زیست آنها
 • ضرورت و اهمیت مدیریت پروژه
 • روش شناسی پروژه
 • عوامل موفقیت در مدیریت پروژه ها

فصل دو م :چگونه یک پروژه را شروع کنیم ؟

 • شکل دهی تیم رهبری و مدیریت پروژه
 • شناخت پروژه
 • امکان سنجی و تعیین ریسک پروژه
 • تهیه منشور پروژه
 • تهیه متن قرار داد پروژه
 • نکاتی هم در مرحله آغازین پروژه

فصل سوم :چگونه یک پروژه را برنامه ریزی کنیم ؟

 • برنامه ریزی سازمان
 • تشخیص و تعیین فعالیت های پروژه
 • تهیه شبکه پروژه
 • برآورد مدت زمان،منابع و بودجه فعالیت های پروژه
 • زمانبندی فعالیتهای پروژه
 • برنامه ریزی منابع و موازنه هزینه و زمان
 • بررسی و تهیه برنامه نهایی

فصل چهارم:چگونه یک پروژه با ماهیت احتمالی را برنامه ریزی کنیم

 • برنامه ریزی و زمانبندی پروژه ها با زمانهای احتمالی
 • برنامه ریزی و زمانبندی پروژه ها با ماهیت فعالیت های احتمالی

فصل پنجم :چگونه بک پروژه را اجرا کنیم

 • هماهنگی و تعیین ارتباطات پروژه
 • روشهای تعیین مالی پروژه
 • اجرای پروژه
 • تدارکات پروژه
 • هدایت و رهبری پروژه
 • اماده کردن و تجهیز کارگاه

فصل ششم :چگونه یک پروژه را کنترل کنیم ؟

 • طراحی و تدوین سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه
 • نظارت و تهیه گزارشات عملکردی
 • تجزیه و تحلیل وضعیت پروژه
 • به هنگام سازی پروژه
 • پیگیری برنامه و اقدامت اصلاحی

فصل هفتم:چگونه یک پروژه را خاتمه دهیم

 • گزارش وضعیت نهایی و ارایه مستندات پروژه
 • ارزیابی نهایی پروژه
 • تهیه و تنظیم موارد آموزنده پروژه
 • انتشار مقاله و سمینار گزارش پروژه
 • گواهی تایید پروژه

فصل هشتم :آموزش نرم افزار MSP

فصل نهم :بررسی سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶ و ۹۷

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه پاسخ کنکور کارشناسی ارشد

به زودی منتشر می شود