30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

خانم شراره عبدالله زاده

شراره عبدالله زاده

  • عضو هیئت علمی همیاردرس
  • کارشناس ارشد زبان انگلیسی

سركار خانم شراره عبدالله زاده، كارشناس ارشد زبان انگليسي و مدرس 10 ساله ي دروس زبان انگليسي عمومي و زبان انگليسي تخصصي رشته هاي مختلف در  دانشگاه پيام نور مي باشند. همچنين ايشان مدیر دفتر پژوهش و کارآفرینی مرکز آموزش دانشگاه نيز مي باشند.

آموزش های این مدرس

آموزش زبان انگلیسی عمومی پیام نور
زمان آموزش: 17 ساعت و 6 دقیقه
فهرست آموزش
  • تلفظ لغات جدید هر درس به همراه معنی فارسی
  • مرور لغات سخت در مثالهای لغات هر درس
  • آشنائی با متن درک مفاهیم به صورت صوتی و ترجمه کلمه به کلمه متن
  • حل تمرین های مربوط به هر درس به همراه ترجمه فارسی
  • تدریس دستور زبان هر فصل به همراه توضیحات اضافی بر روی آن
پیش نمایش