30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

m-ghanbarian
مهندس مریم قنبریان
 • مدرس دانشگاه
 • کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
 • عضو انجمن صنفی اساتید اصفهان
cropped-thumbnail.png
فاطمه امیری
 • مدرس دانشگاه
  کارشناس ارشد معماری از دانشگاه EMU
 • طراح موسسه رهاب
photo_2019-08-27_12-42-43
علی اکبر نجفی نژاد
 • مدرس دانشگاه
 • کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
 • مدیر آزمایشگاه موسسه نواندیشان
Professor-pana
گروه مدرسین همیاردرس
بیتا مرادی
بیتا مرادی
 • مدرس برگزیده ی دانشگاه
 • کارشناس ارشد آمار
 • فارغ التحصیل دانشگاه USM
dr amini
دکتر محمدرضا امینی
 • رتبه اول مقطع دکترا
 • عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکترای مهندسی برق