فاطمه امیری
فاطمه امیری
 • مدرس دانشگاه
  کارشناس ارشد معماری از دانشگاه EMU
 • طراح موسسه رهاب
علی اکبر نجفی نژاد
علی اکبر نجفی نژاد
 • مدرس دانشگاه
 • کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
 • مدیر آزمایشگاه موسسه نواندیشان
گروه مدرسین همیاردرس
گروه مدرسین همیاردرس
بیتا مرادی
بیتا مرادی
 • مدرس برگزیده ی دانشگاه
 • کارشناس ارشد آمار
 • فارغ التحصیل دانشگاه USM
دکتر محمدرضا امینی
دکتر محمدرضا امینی
 • رتبه اول مقطع دکترا
 • عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکترای مهندسی برق
غزل جعفری
غزل جعفری
 • مدرس دانشگاه
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق