آموزش آیلتس آکادمیک – بخش درک مطلب (Reading)

۱۷,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

آماده برای دانلود

Reading is one of the essential skills to develop. To prepare for academic IELTS reading it is necessary to read articles in English newspapers, travel brochures, encyclopedia, Wikipedia, etc. you should read English story books, too. Try to read a variety of topics; history, science, culture, social and natural sciences

 • مدت زمان فیلم آموزشی: 3 ساعت
 • حجم دانلود: 428 مگابایت
 • ناشر: همیاردرس

 

مربوط به حوزه های: ,

How to prepare for IELTS reading test

Reading is one of the essential skills to develop. To prepare for academic IELTS reading it is necessary to read articles in English newspapers, travel brochures, encyclopedia, Wikipedia, etc. you should read English story books, too. Try to read a variety of topics; history, science, culture, social and natural sciences. If you tend to improve your reading skill read faster by reading in groups or chunks rather than word by word. Read at least 2 hours a day. Read three different topics from books, newspapers, journals or magazines. Try to read recent subjects. Pay attention to titles, headings, capitals, boldness, italics, or underline words. Pay careful attention to types of questions and instructions. Work on your reading strategies, scanning, skimming, guessing the meaning of unknown words, understanding the reference words in text and reading quickly 

:Be familiar with different types of questions; they are presented as follows

Summary completion with a box

?What do they test

Completing summary by word list

Understanding main ideas

?What do you need to do

Reading summary

Deciding of the place of the summary

Identifying part of speech

Looking for key words

Choosing words

Rereading the summary  

Tips

Thinking about the grammar, collocation

Complete summary by words from the passage

?What do they test

Completing summary of the text

?What do you need to do

Reading the instruction 

Reading the summary

Deciding the place of the summary

Identifying part of speech

Look for keywords

Choosing words

Checking

Tips

passage order answers

considering the number of the words

checking spelling

checking grammar

ignoring unnecessary words

finding information in the passage

?what do they test

Finding the right paragraph

Not considering all paragraph

?What do you need to do

Underlining keywords

Reading the paragraphs and questions

Read around the marked parts

Tips

Considering the unused letters

Considering unused paragraphs

Matching

?What do they test

Having a list

Matching the list to the text

?What do you need to do

Scanning the text

Reading surrounding the names in the text

Tips

Considering the passage order

Considering unused letters

Multiple-choice questions

?What do you need to know

Recognizing your reading comprehension

Checking specific points or main idea

?What do you need to do

Noting the instructions of questions

Skimming

Underlining the keywords

Guessing the location of keywords

Reading the options

Choosing the correct answer

Tips

Considering the question ordering

Writing one letter on answer sheet

Sentence completion questions

?What do they test

Having sentences with gaps

Completing gaps with passage words

Testing specific information

?What do you need to do

Reading instructions

Underlining keywords

Scanning the text

Choosing words from the text

Reread the sentences

Tips

Considering the question ordering

Not changing passage words

Making sure grammatical sentences

Not including unnecessary words

True/ false/ not given questions

?What do they test

Asking factual information

Deciding on being agree, contradicts, or no information

?What do  you need to do

Reading statement

Special attention to qualifying words

Identifying keywords

Scanning the text

Tips

Passage order questions

Attention to qualifying and quantifier words

Using information from the text

Yes/ no/ not given

?What do they test

Identifying writer’s opinion

Deciding whether the statement agrees or disagrees writers views or no information

?What do you need to do

Reading statement

Underlying keywords

Scanning the text

Tips

Finding the same words in the passage is possible

Not choosing your own answer

Short answer questions

?What do they test

Identifying precise information

?What do you need to do

Reading instructions

Underlying keywords

Scanning the passage

Tips

Passage order questions

Not writing more than the asked words

Counting hyphenated words as single

Checking spelling

Matching heading questions

?What do they test

Choosing correct heading for each paragraph

Testing understanding of main idea and details

?What do you need to do

Reading headings

Underlining key words

Choosing heading from the list

Notes

Not using a heading more than once

Not using some headings

Diagram/ flowchart completion questions

?What do they test

Testing intensive reading skill

Having diagrams or flowchart that labeling words from reading

?What do you need to do

Finding the section of the text that describing the diagram or flowchart

Completing the gaps using words from the passage

Tips

Not changing words from the text

They are from one section of the text or just a few lines

Not be in passage order

 

Table/note completion questions

?What do they test

Completing table or note with information from text

Testing specific factual information

?What do you need to do

Identifying type of information

Scanning for keywords

Notes

Not full sentences

Not worry about grammatical correctness

Not be in passage order

Noticing number of words or digits

Checking spelling

Not including unnecessary

Not needing to articles

Telegraphic answers

Matching sentence endings questions

?What do they test

Deciding which category, the statement belong to

The categories named A, B, C

The statement numbered 1,2,3

?What do you need to do

Underlining categories in the passage

Underlining key words in the statement

Reading around each category in the passage

Tips

Thinking about the grammar

Using logic

Not passage order questions

Using some letters more than once

Not using some letters

 

 

 

مرضیه خامسی پور

 

سرکارخانم مرضیه خامسی پور

      کارشناس ارشد زبان انگلیسی 

 

از سوابق تحصیلی ایشان میتوان به چاپ و ارائه مقاله در ژورنال های بین المللی اشاره کرد.

سوابق تدریس ایشان به شرح زیر میباشد:

 • آموزشگاه زبان گویش  ۸۹-۹۲
 • زبانسرای تهران ۸۳-۸۷
 • زبانسرای شکوه ۹۵
 • داشگاه  ازاد میمه ۹۰-۹۱
 • دانشگاه ازاد سما خوراسگان ۹۲
 • دانشگاه اشرفی ۸۹-۹۸
 • دانشگاه سما بندرعباس  ۹۲-۹۵
 • دانشگاه علمی کاربردی هوانوردی بندرعباس ۸۵-۹۵
 • دانشگاه  علمی کاربردی شهرداریهای اصفهان ۸۹-۹۸
 • دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای سیتی سنتر ۹۸
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: سر کار خانم مرضیه خامسی پور
 • مدرس: (روی اسم ایشان کلیک کنید) مرضیه خامسی پور
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
این مدرس هنوز آموزشی در همیاردرس ندارند.

رشته های آموزشی

۱۷,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود