فیلم جامع آموزش ترمودینامیک مواد ۱ (شیمی فیزیک) به همراه حل تشریحی سوالات کنکور

به زودی منتشر می شود

روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر مجید عبداللهی

به زودی منتشر می شود

ترمودینامیک به عنوان یک درس مهم و البته کمی پیچیده، همواره برای دانشجویان رشته های مهندسی بسیارمورد توجه بوده است. ترمودینامیک مواد، بیانی منطقی از رفتار ماده را ارئه می کند که مبتنی بر هیچ مدلی نیست. با استفاده از علم ترمودینامیک، می توان رفتار ماده را در قالب بیان منطقی محاسباتی توصیف نموده و حتی آن را پیش بینی کرد. از آن جهت که ترمودینامیک در قالب روابط ریاضی بیان می گردد، همواره مکمل هایی برای درک بیشتر این درس در حوزه آموزش وجود داشته اند. آموزش حاضر، به صورت گام به گام و تصویری، از صفر تا صد به تمام جنبه های ترمودینامیکی خواهد پرداخت و با حل مثال های متنوع، درک مخاطب را از موضوعات ارائه شده بالاتر خواهد برد. مرجع اصلی این آموزش، کتاب ترمودینامیک مواد دکتر دیوید گسکل می باشد. در پایان آموزش، حل تشریحی سوالات کنکور چند سال اخیر ارائه خواهد شد.

درس اول: تعاریف و مفاهیم ترمودینامیکی (کلیک کنید)

 • مقدمه
 • مباحث مربوط به حالت
 • خواص میکروسکوپی و ماکروسکوپی
 • تعادل ترمودینامیکی
 • مفهوم ضریب انبساط حرارتی
 • معادله ی حالت برای گاز ایده آل
 • روابط بویل و گیلوساک
 • مفهوم ثابت گازها
 • تعریف و کاربرد کار
 • خواص متمرکز و غیر متمرکز
 • خواص همگن و غیر همگن
 • دیاگرام فاز
 • اجزاء ترمودینامیکی
 • حل مثال های مختلف برای درک بیشتر

درس دوم:قانون اول ترمودینامیک (کلیک کنید)

 • مقدمه
 • ارتباط بین کار و گرما
 • مفهوم انرژی داخلی
 • بحث در مورد حجم ثابت
 • مفاهیم فشار ثابت
 • مفاهیم آنتالپی
 • ظرفیت گرمایی
 • تعریف فرآیندهای برگشت پذیر
 • فرآیندهای آدیاباتیک
 • مفاهیم مربوط به فرآیندهای تک دما در گازهای ایده آل
 • مقایسه تحول هم دمای برگشت پذیر و آدیاباتیک برگشت پذیر
 • حل مثال های مختلف برای درک بیشتر

درس سوم: قانون دوم ترمودینامیک (کلیک کنید)

 • مقدمه
 • مفاهیم خود به خودی فرآیندها (فرآیندهای خود به خود)
 • ارتباط بین آنتروپی و فرآیندهای خود به خود
 • بحث در مورد فرآیندهای برگشت پذیر
 • بحث در مورد فر آیندهای برگشت ناپذیر
 • بحث در مورد اینکه آنتروپی وابسته به مسیر نیست
 • ارتباط بین تراکم گاز به صورت برگشت پذیر و آنتروپی
 • انبساط برگشت پذیر و آدیاباتیک گاز ایده آل
 • مفاهیم مربوط به ماشین های حرارتی
 • سیکل کارنو
 • مفهوم راندمان
 • قانون دوم ترمودینامیک
 • کار بیشینه و مفاهیم آن
 • ارتباط آنتروپی و تعادل ترمودینامیکی
 • ترکیب قانون اول و دوم ترمودینامیک و بحث در مورد مفاهیم آن
 • حل مثال های مختلف برای درک بیشتر

درس چهارم: مفاهیم آماری انتروپی (کلیک کنید)

 • ارتباط بین انتروپی و بی نظمی اتمی
 • حالات میکروسکوپی توزیع ذرات بین ترازهای انرژی
 • محتمل ترین توزیع ذرات در بین ترازهای انرژی
 • ارتباط بین دما و انتروپی
 • تعادل حرارتی
 • معادله بولتزمان در مفاهیم تعادل حرارتی
 • انتروپی به واسطه گرما
 • انتروپی وضعیتی
 • انتروپی حرارتی
 • حل مثال های مختلف برای درک بیشتر

درس پنجم: توابع ترمودینامیکی (کلیک کنید)

 • مقدمه
 • آنتالپی
 • انرژی آزاد هلمهولتز
 • تغییرات انرژی داخلی و انتروپی بر حسب تعداد اتمها در فاز گازی
 • انرژی آزاد گیبس
 • پتانسیل شیمیایی
 • فرمولهای ترمودینامیکی
 • رابطه های ماکسول
 • رابطه ی گیبس – هلمهولتز
 • حل مثال های مختلف برای درک بیشتر

درس ششم: قانون سوم ترمودینامیک

 • مقدمه
 • مفاهیم مربوط به ظرفیت حرارتی
 • رابطه دبای
 • رابطه ی انیشتین
 • ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت
 • فرمول تجربی ظرفیت گرمایی
 • ظرفیت گرماییی مولی در فشار ثابت
 • تابع آنتالپی بر حسب دما و ترکیب شیمیایی
 • قانون کپ
 • قانون هس
 • مفاهیم مربوط به آنتالپی، گرمای نهان ذوب و واکنش های شیمایی
 • اصل لوشاتلیه
 • ارتباط بین انتروپی و دما و تلفیق آن با قانون سوم ترموینامیک
 • نظریه نرنست
 • بررسی تجربی قاون سوم ترمودینامیک
 • قانون ریچارد
 • قانون تروتن
 • تاثیر فشار بر آنتالپی
 • تاثیر فشار بر انتروپی
 • حل مثال های مختلف برای درک بیشتر

درس هفتم: حل سوالات کنکور سراسری و آزاد

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − یک =

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: دکتر مجید عبداللهی
 • روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر مجید عبداللهی
 • آدرس: اصفهان
 • هنوز امتیازی یافت نشده است.
شیمی فیزیک گسکل

فیلم جامع آموزش ترمودینامیک مواد 1 (شیمی فیزیک) به همراه حل تشریحی سوالات کنکور

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی