30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

آموزش ریاضی گسسته
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
گنجینه آموزش درس سیگنال ها و سیستم ها
در مرحله ی ضبط
تاریخ انتشار: نامعلوم
آموزش وردپرس پیشرفته
در مرحله ی هماهنگی با مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
آموزش طراحی عملی وب سایت با Adobe Xd
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم
طراحی قالب سایت با فتوشاپ
در مرحله ی انتخاب مدرس
تاریخ انتشار: نامعلوم