دكتر علي جمشيدي

  1آموزش
  نوع نمایش
  فیلتر
  • آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

   01
   استاد این درس: دكتر علي جمشيدي

   در این همیاردرس، آموزش زبان فرانسه به طور  كاربردي برای نوآموزان تدریس می گردد. با توجه به اينكه آموزش گرامر زبان فرانسه شامل سه دسته فعل متمايز مي باشد، نوآموزان در همواره در مواجهه با اين زبان به مشكل بر مي خورند. اما آموزش مذكور، سعي كرده تا قبل از بيان رسمي گرامر زبان فرانسه به طور مقدماتي و كاربردي، آشنايي نسبي با زبان فرانسه براي نوآموزان فراهم سازد. اين آموزش كليد ورود به دنياي زبان فرانسه مي باشد.

    

   • حجم فیلم آموزشی: 157 Mb (انحصاری همیاردرس)
   • زمان فیلم آموزشی: 1 ساعت و 52 دقیقه
   • ناشر: همیاردرس

    

   ۱۴,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
   استاد این درس: دكتر علي جمشيدي

   آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

   01
   ۱۴,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان