آموزش طرح ریزی واحدهای صنعتی – به همراه حل سوالات کنکور کارشناسی ارشد

به زودی منتشر می شود

استاد این درس: مهندس محمد عبداللهی

به زودی منتشر می شود

طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارت است از برنا مه ریزی، طرح، بهبود وپیاده سازی سیستم‌های استقرار و حمل و نقل موادی به نحوی که حداکثر کارایی حاصل شود. منظور از طرح استقرار چیدمان منسجم و هماهنگ تجهیزات و ماشین آلات در یک واحد تولیدی است و منظور از سیستم‌های حمل و نقل، طراحی سیستمی است که بتواند با کمترین هزینه جریان مواد را در واحد تولیدی برقرار سازد و طراحی هر دو مورد ذکر شده باید به گونه‌ای باشد که حداکثر بهره‌برداری از ترکیب نیروی کار، مواد، تجهیزات و ماشین آلات حاصل گردد.این درس مرجعی برای پوشش دادن مباحث رایج در طرح ریزی واحدهای صنعتی است، که با رویکرد عمده طراحی کارخانه و واحدهای تولیدی تهیه شده است. به منظور تحقق رویکرد طراحی کارخانه در این درس  تلاش بر آن بوده تا با طرح تمامی جوانب موجود، دیدگاه جامعی را جهت مخاطبان و دانشجویان شکل دهد.

فصل اول :آشنایی با طرح ریزی واحدهای صنعتی

 • اهمیت طراحی کارخانه با واحدهای تولیدی
 • اهداف طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • انواع مسائل طرح ریزی
 • سطوح طراحی کارخانه
 • منابع اطلاعاتی طرح ریزی
 • جایگاه طراحی کارخانه در تشکیلات سازمانی
 • رویه طراحی کارخانه و مراحل آن

فصل دوم :طراحی محصول و فرآیند تولید آن

 • طراحی تولید
 • طراحی محصول
 • مهندسی محصول
 • طراحی فرآیند
 • طراحی برنامه

 

فصل سوم:تعیین اندازه و مساحت طرح

 • روشهای سیستماتیک(مرکز تولید،تبدیل و …)
 • طراحی راهروها
 • مدلهای توسعه
 • انبارها

 

فصل چهارم :ماشین آلات

 • انتخاب ماشین آلات
 • انواع ماشین آلات
 • محاسبه تعداد ماشین آلات
 • برنامه ریزی ظرفیت و تصمیم گیری نهایی

 

فصل پنجم :برنامه ریزی نیروی انسانی

 • محاسبه تعداد نیروی انسانی
 • بالانس خط

فصل ششم :فرآیندهای تولید و انواع استقرار

 • فرآیندهای تولید و اوانع استقرار
 • فرآیندهای تولید محصول
 • استقرار ماشین آلات
 • تکنیک های ترسیمی

 

فصل هفتم : طراحی جریان مواد و تجزیه و تحلیل روابط فعالیت ها

 • فرآیند جریان مواد
 • طراحی سیستم جریان مواد
 • معیارهای برنامه ریزی جریان مواد
 • الگوهای جریان
 • روشهای ترسیمی

 

فصل هشتم :جایابی

 • تنوع مسائل جایابی
 • روشهای حل مسائل جایابی (چند معیاره،مدل های ریاضی و …)

 

فصل نهم: حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد چند سال اخیر

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 19 =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

آموزش طرح ریزی واحدهای صنعتی - به همراه حل سوالات کنکور کارشناسی ارشد

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی