30% تخفیف روی همه ی آموزش ها

کد تخفیف: hamyar

آموزش سیستم های دینامیکی

آموزش درس سیستمهای دینامیکی به همراه آموزش نرم افزار VENSIM

در مرحله ی انتخاب مدرس

تاریخ انتشار: نامعلوم

فهرست و توضیحات آموزش

این فهرست بعد از انتشار آموزش با جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد

زمان آموزش: نامعلوم

درس تحلیل سیستم دینامیک به بحث مدلسازی سیستم های پویا می پردازد. و انواع نمودارهای سیستمهای پویا را بررسی می کند و در قالب نمودارهای علت و معلولی و نمودار جریان بیان میکند. در این همیار درس  نیز این موارد به صورت کامل بیان می شود و در انتها نیز به بحث تاخیرها پرداخته می شود که مبحث بسیار مهمی در سیستم های دینامیک هستند و همچنین نرم افزار ونسیم (Vensim) که یکی از نرم افزار تحلیل سیستم است به طور کامل آموزش داده خواهد شد.

فصل  اول:فرايند و دورنماي آن

 • مدل چیست ؟
 • هدف از ساخت مدل چيست؟
 • معيارهاي طبقه بندي مدله
 • مدل های ریاضی
 • اعتبار سنجی مدل
 • تکنیک های مدلسازی
 • تكنيك مورد استفاده براي مدلسازي

فصل دوم: شناخت سيستمهاي پيچيده

 • عكس العمل متضاد سيستم به سياست
 • علل عكس العمل سيستم
 • بازخورد
 • يادگيري يك فرايند بازخوردي
 • موانع یادگیری
 • پیچیدگی سیستم
 • محدودیت اطلاعات
 • گنگ و مبهم بودن برخي متغييرها
 • عقلانيت محدود و درك نادرست از بازخورد
 • برداشتهای ناصحیح
 • استنباط غلط در رابطه با رفتار
 • استدلال غیر علمی
 • تعصبات و موانع شخصي در يادگيري
 • مشکلات اجرا
 • بهبود فرايند يادگيري

فصل سوم: فرايند مدلسازي

 • هدف از مدلسازي
 • مدلساز و مشتري مدل
 • قدمهاي مدلسازي
 • مدلسازي به عنوان يك فرايند تكراري
 • مرور فرايند مدلسازي
 • تعريف مسئله
 • تعيين يك فرضيه و تئوري ديناميك
 • ساخت يك مدل شبيه سازي
 • تست مدل
 • طراحي و ارزيابي سياست

فصل چهارم:ساختار و رفتار سيستمهاي پويا

 • رشد نمايي
 • رفتار هدفجو
 • رفتار نوساني
 • Process Point
 • رشد Sشكل
 • رفتار رشد بيش از حد و سقوط
 • تعادل

فصل پنجم:نمودارهاي علي و معلولي

 • علائم مورد استفاده در ترسيم نمودار علي و معلولي
 • عليت در مقابل همبستگی
 • تعيين علامت روابط علي
 • تعيين علامت حلقه علي
 • نام حلقه های علي
 • مشخص نمودن تاخيرهاي مهم در روابط علي و معلولي
 • نامهاي متغير
 • نكاتي چند در رابطه با ساختار نمودار علي و معلولي
 • انتخاب مناسبترين سطح جزئيات
 • تمام حلقه هاي بازخوردي را در يك نمودار بزرگ قرار ندهيد
 • اهداف(حالت تعادل) حلقه هاي علي منفي را مشخص نمائيد
 • تمايز بين شرايط واقعي و درك شده
 • ترسيم نمودار علي و معلولي با استفاده از دادههاي حاصل از مصاحبه

فصل ششم: حالتها و جريانها

 • حالتها، جريانها و انباشتگي
 • سمبلهاي مورد استفاده در ترسيم حالتها و جريانها
 • نمايش رياضي حالتها و جريانها
 • نقش حالتها در ايجاد ديناميك سيستم
 • مشخص نمودن متغيرهاي حالت و جريان
 • واحدهاي اندازه گيري براي متغيرهاي حالت و جريان
 • تست تصوير لحظه اي
 • حفظ مواد در شبكه هاي متغير حالت و جريان
 • حفظ مواد در شبكه هاي متغير حالت و جريان
 • سيستمهاي بر پايه متغير حالت
 • متغيرهاي كمكي  
 • متغيرهاي حالت تنها از طريق متغيرهاي جريان تغيير ميكنند
 • زمان پيوسته و متغيرهاي جريان آني
 • متغيرهاي جريان پيوسته در مقابل گسسته     
 •  ترسيم متغيرهاي حالت و جريان بصورت عملي
 • ميزان كليات و جزئيات در ترسيم نمودارهاي حالت-جريان
 • راهنماي تعييين سطح كليات يا جزئيات مدل

فصل هفتم: ديناميك حالتها و جريانها

 • ارتباط بين متغيرهاي جريان و حالت
 • تعادل استاتيك و ديناميك (ايستا و پويا)
 • حساب ديفرانسيل و انتگرال بدون رياضيات
 • انتگرال گيري گرافيكي
 • مشتق گيري گرافيكي

فصل هشتم: ديناميك ساختارهاي ساده

 • بازخورد مثبت و رشد نمايي
 • سيستمهاي درجه یک
 • تحليل سيستم درجه يك خطي بصورت رياضي
 • تحليل سيستم درجه يك خطي يك بازخورد مثبت بصورت گرافيكي
 • قدرت بازخورد مثبت: زمانهاي دوبرابر شدن متغير حالت
 • عدم درك صحيح از رشد نمايي
 • نقطه نظر: غلبه اطمينان بيش از حد
 • بازخورد منفي و رفتار تنزل نمايي
 • زمان تعديل و مدت زمان نصف شدن مقدار سيستم
 • سيستمهاي چند حلقهاي 99
 • سيستمهاي درجه يك غيرخطي: رشد Sشكل
 • تعريف رسمي حلقه غالب
 • سيستمهاي درجه يك نميتوانند رفتار نوساني داشته باشند

فصل نهم: تاخيرها

 • تاخيرهاي مواد: ساختار و رفتار
 • تعريف تاخیر
 • ميانگين مدت زمان تاخير چقدر است؟
 • توزيع خروجي در اطراف ميانگين زمان تاخير چگونه خواهد بود؟
 • تاخير لوله اي
 • تاخير مواد درجه يك
 • تاخيرهاي مواد درجه بالاتر
 • تاخيرهاي اطلاعاتي: ساختار و رفتار
 • مدلسازي ذهنيت و دريافت: دريافت تطبيقي و هموارسازي نمايي
 • تاخيرهاي اطلاعاتي درجه بالاتر
 • عكس العمل نسبت به زمانهاي تاخير متغير
 • زمانهاي تعديل غيرخطي
 • تخمين مدت زمان و توزيع تاخير
 • تخمين تاخيرها هنگامي كه داده هاي عددي در دسترس ميباشند
 • تخمين تاخيرها هنگامي كه داده هاي عددي در دسترس نيستند

 

مدرس آموزش

اعضای هیئت علمی همیاردرس با تمرکز بر روی سه شاخص مهم انتخاب می شوند و در چارچوب اصول و قوانین تدوین شده ی همیاردرس با این مجموعه همکاری می کنند:

 • مدرک دانشگاهی دکترا (برای دروس دانشگاهی) و کارشناسی ارشد برای آموزش های مهارتی
 • تخصص، تبحر و تسلط
 • بیان ایده آل و مخاطب محور

روند انتخاب مدرس در همیاردرس طبق اصول بیان شده ی فوق ممکن است تا چندین ماه به طول بینجامد. جلسات توجیهی مکرر با مدرس و بررسی نقط ضعف آموزش سایر مارکتها، برنامه ریزی برای ارایه ی یک آموزش منحصر به فرد را در همیاردرس فراهم می کند.

آموزش های مرتبط

نظرات پیرامون این آموزش

1 دیدگاه برای آموزش درس سیستمهای دینامیکی به همراه آموزش نرم افزار VENSIM

 1. اسلام الدین رضایی

  اگر این مجموعه درسی انتشار یابد من یکی از طرف دارانش هستم و در اولین فرصت خریداری میکنم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.