آموزش بیوفیزیک – فصل دوم: اسید نوکلئیک

۴,۰۰۰ تومان

آماده برای دانلود

در درس بیوفیزیک، مبحث اسید نوکلئیک، به بررسی ساختار نوکلئیک اسید ها(RNA, DNA)، پیوندهای درون ساختاری و پایداری آن می پردازیم. که در ابتدا در مورد ساختار نوکلئوتیدها (قند، باز آلی و گروه فسفات) صحبت می شود و سپس در مورد بهترین زوایا و کنفورماسیون هایی که زنجیره نوکلئوتیدی به خود می گیرد بحث می شود. در آخر به بررسی حالت های پایدار و عملکردیDNA و RNA پرداخته می شود.

  • مدت زمان فیلم آموزشی: ۵۲ دقیقه
  • حجم فیلم آموزشی: ۸۰ Mb
  • ناشر: همیاردرس
شاخه آموزشی:

ساختمان اول
ساختمان زنجیره نوکلئوتید
بازهای آلی
تعادل یونی نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها
قندها 
زوایای چرخش زنجیره فسفو دی استر
ساختمان مارپیچ دوتایی، فرم A و B
 Z-DNA
 ساختمان RNA 
 ساختمان سه بعدی RNA

پیش نمایش ( با کیفیت پایین تر از استاندارد )

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + سیزده =

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

رشته های آموزشی