همیاردرس به عنوان با کیفیت ترین برند آموزشی ایران با همکاری مدرسین ممتاز خود اقدام به برگزاری کلاس خصوصی به صورت کاملا گزینشی نموده است. لازم است تا مخاطب عزیز، با تکمیل فرم زیر درخواست خود را به همیاردرس ارجاع نماید.