همیاردرس مجموعه ای نوپاست که از مرداد ماه ۱۳۹۷ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است. آرمان همیاردرس، آموزشی سلیس و پویا و بر مدار کیفیت است. ارائه ی ساعتها آموزش، بدون توجه به شرایط علمی مخاطب و همچنین نحوه ی آموزش، صرفا توجه به کمیت موضوع است و همیاردرس قویا از این مسیر دوری کرده و و آن را تقبیح می کند. خط مشی همیاردرس، رعایت اصول و موازین علمی توام با کیفیت در آموزش است. اصولی که همیاردرس در طول فعالیت خود، همیشه سعی بر رعایت آن خواهد داشت عبارتند از:

  • واژه “کیفیت” برای ما واژه منسوخ شده ایست، ما به واژه ی “با کیفیت ترین” خو گرفته ایم و اصول خود را بر این واژه استوار کرده ایم.  با کیفیت ترین شاخص های فنی و علمی آموزش، دغدغه اصلی همیاردرس بوده و خواهد بود. این یک شعار نیست. ما در عمل هم این موضوع را ثابت کرده ایم و به پشتوانه حمایت ها و نظرات دانشجویی با جدیت بیشتری این مسیر را ادامه خواهیم داد.
  • هدف ما پوشش نقاط ضعف دانشجو در مباحث علمی است. ما عقیده داریم، نیازسنجی در آموزش یک اصل مهم است. هر آموزش در همیاردرس، به فصلهای متعدد تقسیم شده و ارائه می گردد. این باعث می شود که دانشجو فقط به موضوع (فصل) مورد نیاز خود مراجعه کرده و به سرعت مشکل خود را رفع نماید. از طرف دیگر این فرآیند باعث می شود تا کمترین هزینه به دانشجو تحمیل شود و دانشجو به خاطر یک فصل از آموزش نباید همه ی آن آموزش را خریداری و هزینه های اضافی پرداخت کند.
  • پشتیبانی سریع مهمترین مزیت ما در همیاردرس است. ما از هر ابزاری کمک خواهیم گرفت تا بهترین و سریع ترین پشتیبانی های فنی را به دانشجو ارائه دهیم.
  • آموزش های کامل، رکن اساسی حیات همیاردرس است. بر خلاف بسیاری از موسسات آموزشی که به کامل بودن آموزش های خود اهمیت نمی دهند، در بنیاد علمی آموزشی همیاردرس، این موضوع سرلوحه قرار داده شده و با هماهنگی با مدرس و درخواست از ایشان و پیگیری های مداوم، کامل ترین آموزش ها به بهترین نحو ارائه خواهد شد.
  • کمترین هزینه در هر آموزش، مزیت رقابتی همیاردرس نسبت به دیگر موسسات علمی است. ما نه تنها با کیفیت ترین ها را تولید می کنیم، ما نه تنها کامل ترین ها را تولید می کنیم، که ما کم هزینه ترین ها را نیز به مخاطب خود ارائه خواهیم کرد.
  • تفکیک آموزشی دروس محاسباتی، خط مشی همیاردرس بوده و همین رخداد ما را از دیگران متمایز خواهد کرد. ما یقین داریم که آموزش دروس محاسباتی مانند ریاضیات فرآیند آموزشی خود را می طلبد و با روش های سنتی نشر دیجیتال (اسلایدهای پاورپوینتی)، هیچگاه قادر به انتقال مناسب مطلب نخواهیم بود. آموزش دروس محاسباتی در همیاردرس، نشانه ای از اهمیت دادن همیاردرس به ارائه آموزش های با کیفیت و بی نقص است.

رشته های آموزشی