دکتر بهنام زهتاب

  • هنوز امتیازی یافت نشده است.
1آموزش
نوع نمایش
  • آموزش بتن ۱

    روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر بهنام زهتاب

    در این آموزش دانشجو مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم با مفاهیم طراحی اعضای بتن آرمه آشنا می شود. به این ترتیب که مطابق با آیین نامه های طراحی با یادگیری اصول، روابط و روش طراحی اعضای تحت خمش، برش، پیچش، فشار و ترکیب خمش با فشار و کشش قادر خواهد بود تا کلیه اعضای خطی در سازه های بتن آرمه را طراحی کند. موارد تکمیلی برای طراحی سازه های بتن آرمه در درس بتن 2 ارائه خواهد شد. مفاهیم ارائه شده در این درس مقدمه ای برای درس بتن 2 خواهد بود که دانشجو لازم است پیش از شروع به یادگیری آن تسلط کاملی بر مطالب این آموزش داشته باشد

    روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر بهنام زهتاب

    آموزش بتن ۱