آموزش فیزیک پایه ۱- فصل اول: اندازه گیری و بردارها

۳,۰۰۰ تومان

روی اسم مدرس کلیک کنید: مهندس بهنوش نیستانی

آماده برای دانلود

در این آموزش مباحث مربوط به کمیتهای بردارها به صورت پایه ای مطرح شده است. در فصلهای بعدی این آموزش، تعاریف مربوط به این فصل بسیار کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرند.

 

مدت زمان فیلم آموزشی: 56 دقیقه
حجم فیلم آموزشی: 75 Mb
ناشر: همیاردرس

 

شاخه آموزشی:
 • اندازه گیری و یکاها
 • کمیتهای اصلی و فرعی
 • کمیتهای نردها ی و برداری
 • تبدیل واحد ها
 • مفهوم بردارها
 • خواص بردارها
 • تساوی بردارها
 • قرینه بردار
 • جمع بردارها یا برآیند بردارها
 • روش هندسی جمع بردار
 • روش متوازی الاضلاع برای جمع بردار
 • روش مثلث برای جمع بردار
 • چالشهای خاص روش مثلث
 • روش تحلیلی جمع بردارها
 • تجزیه بردارها بر اساس مولفه بردارهای متعامد
 • تفاضل بردارها
 • روش هندسی تفریق بردارها
 • روش متوازی الاضلاع برای تفریق بردارها
 • روش مثلث برای تفریق بردارها
 • تجزیه بردارها بر اساس مولفه های بردار یکه i و j
 • تعیین مولفه های بردارها بر اساس زاویه با راستای افق
 • تعیین مولفه های بردارها بر اساس زاویه با راستای قائم
 • ضرب بردارها
 • ضرب عددی دو بردار
 • ضرب نرده ای
 • ضرب برداری
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: مهندس بهنوش نیستانی
 • روی اسم مدرس کلیک کنید: مهندس بهنوش نیستانی
 • آدرس: اصفهان
 • هنوز امتیازی یافت نشده است.