آموزش گام به گام از صفر تا صد نرم افزار اکسل به همراه ۱۰۰ مثال کاربردی و متنوع

به زودی منتشر می شود

روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر مهرداد عبداللهی

به زودی منتشر می شود

درس اول ( آشنایی مقدماتی با اکسل ):

 • آشنائی با محیط جدید اکسل
 • New User Interface
 • Tabs and Ribbon
 • Quick Access Toolbar
 • Formula Bar & Name Box
 • Sheet Cells
 • Status Bar
 • Document Windows
 • Split Windows / Minimize the ribbon
 • مفاهیم اولیه در اکسل
 • آشنایی Cells Range
 • (Shift and Ctrl); and:
 • نحوه استفاده از فرمان Go to
 • آشنایی با آیتم های پنجرهGo to Special…
 • ترفند انتخاب و پرکردن سلول های خالی با کمک Go to Special 
 • ورود و ویرایش داده ها
 • ورود چند خطی اطلاعات در یک سلول
 • نحوه کارکرد و تنظیمات Undo- Redo
 • پیمایش سلول ها
 • Active Cell
 • کاربرد Comments در سلول ها
 • کار با – Sheets مدیریت کاربرگ ها
 • جابجائی، حذف و اضافه کردن
 • مخفی کردن شیت
 • نحوه نمایش Right To Leftشیت ها
 • Sheets Properties
 • Sheet Protection
 • Insert & Delete Cells
 • Insert & Delete Column
 • Insert & Delete Rows
 • Columns & Rows Size
 • Office Button
 • New
 • آشنائی با فرمت Template
 • Open & Repair
 • Save As
 • PDF
 • Binary
 • Macro Enabled
 • XLS
 • Prepare
 • مفهومCompatibility
 • Send
 • Publish

درس دوم ( کار با سلول ها ) :

 • سلول ها
 • کاربرد و آشنایی با Format Cells
 • نحوه به کار گیری Styles
 • کاربرد و نحوه استفادع از Find & Replace
 • آشنایی با ابزار Text To Column
 • به کار گیری Hyperlink
 • Clear
 • آشنایی با مفهوم Fill
 • سری ها
 • List
 • Custom List
 • نامگذاری
 • Named Range
 • Constant
 • Dynamic named
 • range by Offset
 • Fill series
 • آشنایی با خطا ها در اکسل (Error Handling)
 • ###
 • #DIV/0!
 • #VALUE!
 • #NAME!
 • #N/A!
 • #REF!

درس سوم  (فرمول نویسی ) :

 • فرمول نویسی
 • معرفی و آشنائی با راه اندازی فرمول ها
 • آدرس دهی های نسبی و مطلق
 • ورودی، خروجی و معرفی پنجره فرمول ها
 • ویرایش و مدیریت فرمول ها
 • عملگرها
 • ریاضی – محاسباتی
 • منطقی
 • رشته ای
 • تقدم عملگرها
 • فرمول های ۳D
 • فرمول های برداری
 • Sum Family
 • If

درس چهارم (فرمول های پرکاربرد ) :

 • آشنایی و نحوه استفاده از فرمول ها پرکاربرد:

Count Family/Power/ Match/ Index/ ISNA/ Error/Family/ Small/Large/
Average Family/ Search/ Min/ Max / Replace/ Rank/ Row/ Column/VLookup/Hlookup/ Iseven/Isodd/ Mod/ Lookup/ OR/ AND/NOT/ Indirect/ SQRT/ Offset /….

درس پنجم ( فرمول های تو در تو ) :

 • ترکیب فرمول های پرکاربرد با یکدیگر تا رسیدن به هدف

درس ششم (فرمول های تکمیلی ) :

 • مجموعه تکمیلی فرمول های پرکاربرد
 • مجموعه فرمول های مالی
 • مجموعه فرمول های متنی
 • مجموعه فرمول های تاریخ و زمان
 • مجموعه فرمول های آماری
 • توابع آماده تقویم شمسی – جلالی و توابع مفید برای زبان پارسی

درس هفتم (کار با table ) :

 • آشنائی با Table
 • ساختTable با وسژگی های خاص
 • تبدیلاتTable
 • فرمول های مورد استفاده در Table
 • Table Tools
 • مدیریت داده ها
 •  Text to columnجداسازی ستون ها
 • ادغام ستون ها ()& Operator
 • بکار گیری Sort
 • Auto Filter چیست ؟
 • Advanced Sort
 • Advanced Filter
  Group & Outline
 • بررسی فرمول Subtotal بر روی داده های فیلترشده
 • کاربرد Subtotal Button
 • مدیریت داده های تکراری
 • جلوگیری از ورود داده های تکراری در یک ستون
 • شمارش داده های تکراری موجود در یک ناحیه و یک ستون
 • تغییر فرمت داده های تکراری در یکناحیه و یک ستون
 • تغییر فرمت داده های تکراری در دوستون و ناحیه
 • یافتن تعداد تکرار یک داده در بالا یا پائین خودش
 • یافتن داده ها

 

درس هشتم (آنالیز داده ها ) :

 • Formula Auditing
 • Evaluation
 • What-If-Analysis
 • Goal Seek
 • Data Table
 • فرمول PMT با کمک Data Table
 • طراحی جدول ضرب اعداد با کمک Data Table
 • Scenario Manager

درس نهم (کار با Add-in  در اکسل ) :

 • مفهوم Add-in و ابزارهای مفید در اکسل
 • ابزار آزمون و فرض های آماری و نمودار ها کنترل کیفی و کاربردی آماری
 • Analysis Tool Pak
 • Solver
 • Trend
 • Group / Ungroup

 

درس دهم ( اعتبار سنجی Data Validation )

 • Data Validation
 •  Dynamic Lists ساختن لیست های پویا و وابسته با Data Validation
 • Custom Formulas
 • امنیت
 • مفهوم و پیاده سازی Security
 • به اشتراک گذاری فایل ها
 • ردیابی تغییرات

 

درس یازدهم (Formatting Conditional -فرمت دهی شرطی) :

 • آشنائی با گزینه های Built-InدرConditional Formatting
 • ایجاد فرمت دهی شرطی اختصاصی
 • اجرای فرمت دهی شرطی در طول یک سطر Conditional Formatting Through Rows
 • مدیریت، ویرایش و حذف قوانین فرمت دهیشرطی
 • مقایسه دو ستون از لحاظ مقدار با فرمت دهیشرطی (<> > < >= <=)
 • رنگی کردن سطر ها بصورت یک درمیان

 

درس دوازدهم (کار با نمودار ها )

 • ایجاد نمودار و روشهای آن
 • نمودار درج در کاربرگ و کاربرگ نمودار
 • میانبرهای رسم نمودار
 • ایجاد نمودار پیش‌فرض
 • ایجاد نمودارهای خاص
 • ستونی
 • میله‌ای
 • دایره‌ای
 • کلوچه‌ای
 • حبابی
 • نمودارهای حبابی
 • نمودارهای راداری
 • نمودارهای توابع ریاضی
 • نمودارهای درون سلولی
 • ویرایش نمودار
 • آماده سازی برای چاپ
 • تنظیم صفحه بندی
 • اندازه کاغذ
 • حاشیه ها
 • سرصفحه و پاصفحه
 • چاپ نمودار مجزا ازکاربرگ و همراه کاربرگ
 • ترفند تکمیلی در ایجاد نمودارها
 • ایجاد نمودار با دو محور عمودی
 • ایجاد نمودار غیرقابل تغییر
 • نمودار با قالب شرطی

 

درس سیزدهم (Pivot Tables / Pivot Charts ) :

 • آشنائی و ساخت جداول و نمودار های محوری
 • طراحی و ویرایش جداول و نمودار های محوری
 • Calculated Field / Calculated Item
 • Group Fields
 • ساخت Pivot از یک Data source

درس چهاردهم : ( آشنایی با ماکرو ) :

 • آشنائی و تعریف ماکرو
 • ضبط اجرا و ویرایش ماکرو ها
 • امنیت و نکات تکنیکی ماکرو ها
 • معرفیVBA
 • معرفی Power Pivot و اکسل ۳۶۵
دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 1 =

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

درباره مدرس و ارتباط با ایشان

 • نام مدرس: دکتر مهرداد عبداللهی
 • روی اسم مدرس کلیک کنید: دکتر مهرداد عبداللهی
 • آدرس: اصفهان
 • هنوز امتیازی یافت نشده است.

آموزش گام به گام از صفر تا صد نرم افزار اکسل به همراه 100 مثال کاربردی و متنوع

به زودی منتشر می شود

خرید فیلم آموزشی